สันติ ลาภเบญจกุล

 • รมต.ประจำสำนักนายกฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดนโยบายรัฐ ได้ข้อสรุปลุยแก้กฎหมาย-ระเบียบ เปิดช่องให้ อปท.จ้างนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้ คาดใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ยกระดับคุณภาพชีวิตคนแก่ทั่วประเทศ
  2018-07-03 13:20
 • ผอ.รพ.ลำสนธิชี้ ปรากฎการณ์คนบ้าพลังในระบบสาธารณสุขมีมากขึ้น แนะเปิดโอกาสบุคลากรมีอิสระทำงานที่มีความหมายต่อผู้อื่น จะช่วยเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพคนให้สมบูรณ์ ด้าน ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เผยเคล็ดลับบริหารคน เน้นดูแลบุตรหลานเจ้าหน้าที่-เปิดโอกาสให้เติบโตตามความฝัน
  2017-01-03 12:05
 • กว่า 12 ปี ที่ หมอเอ๋ หรือพญ.ตรีธันว์ ศรีวิเชียร ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวนั้น หมอเอ๋บอกว่า รู้สึกชอบในการทำงานเป็นแพทย์สาขานี้ เพราะได้รู้จักผู้ป่วย ได้รู้จักชีวิตคน แต่ก็ยอมรับว่าเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ขอบเขตการทำงานยังกว้างเหมือนทะเลและเป็นเรื่องไม่ง่ายในทางปฏิบัติ เพราะการดูแลคนไข้นั้น ไม่ใช่ดูแลเฉพาะทางกายเท่านั้น แต่ต้องดูถึงจิตใจที่มีผลต่อสุขภาพ รวมไปถึงคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งต่างมีผลต่อสุขภาพทั้งหมด ดังนั้นการทำงานจึงไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะวิชาแพทย์ที่เรียนมาเท่านั้น
  2016-08-17 20:13
 • หมอประนอม เผย ลำสนธิโมเดล ถือเป็นต้นแบบที่กระทรวงสาธารณสุข กำลังนำไปขยายผลให้เกิดขึ้นในทุกๆ ตำบล ในประเทศไทย หลังประสบผลสำเร็จทั้งการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการผสานความร่วมมือระหว่าง อบต. รพ. รพ.สต.และชุมชน
  2016-04-18 21:51
 • ‘ผอ.รพ.ลำสนธิ’ ชี้นโยบายหมอครอบครัวจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่กำลังเริ่มต้น ใช้เวลาไม่มาก น้อยกว่าลำสนธิที่ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี เหตุขอความร่วมมมือได้ง่าย หากติดขัดยังสามารถผลักดันและเอื้อต่อการแก้ไขปัญหา แจง ทีมหมอครอบครัวสอดคล้องกับสังคมไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใช้งบไม่มาก ต่างจากตั้งสถานบริบาลเพื่อรวมดูแลผู้สูงอายุเช่นที่ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ทำ ซึ่งใช้งบมาก ทั้งเดินหน้าต่อยาก ระบุสถานการณ์สุขภาพทั่วโลกต่างต้องเผชิญการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คนพิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย แต่หมอครอบครัวตอบโจทย์นี้ได้ ที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
  2015-05-26 18:32
 • รมว.สธ. นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว ติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ที่ อ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี พบว่าชาวบ้านประทับใจ ตรงความต้องการสังคม ครอบครัว ผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ช่วยทุเลาปัญหา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เตรียมขยายผล เพิ่มทีมหมอครอบครัวให้ได้ กว่า 30,000 ทีมหรือ 3 เท่าตัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2558 นี้
  2015-01-10 16:19
 • “เวลาเข้าไปในชุมชน จะพบผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน พึ่งพาตนเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนแก่ติดบ้านติดเตียง คนแก่ดูแลคนแก่ ซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ คุณภาพชีวิตไม่ดี เป็นโจทย์ให้กลับมาคิดว่า ทำอย่างไร ถึงจะทำให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น” จากคำกล่าวของ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2553-2554   
  2014-11-01 13:32
 • นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ได้เขียนบทความ “มองนโยบาย รมต.รัชตะ ผ่าน CAS” (complex adaptive system) อันมีความหมายว่า เป็นระบบบริการสุขภาพที่มีลักษณะซับซ้อนและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยยึดจากนโยบาย 10 ข้อ ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.จากรัฐบาลคสช. และมองผ่านมุมมอง CAS คือ เมื่อระบบสุขภาพของไทยเป็นระบบที่มีความซับซ้อน มีตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่หลากหลายเช่นนี้แล้ว นโยบายทั้ง 10 ข้อ รมต.รัชตะ จะเดินหน้าไปทางไหน จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนโยบายนี้ และที่สำคัญเพื่อจะให้นโยบาย 10 ข้อนี้สัมฤทธิผลนั้น จะไปถึงได้อย่างไร 
  2014-10-27 15:08