สาธารณสุข

 • ไทยรัฐ - อย.ดึงผู้ประกอบการวัตถุอันตราย สัมมนาการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ย้ำเป็นเรื่องท้าทายในการทำงาน พร้อมเร่งพัฒนานโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค...
  2013-11-28 15:07
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพิธีวางพานพุ่มถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดยืนยาวขึ้น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71.1 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 78.1 ปี เพิ่มขึ้นจากในปี 2532 ผู้ชายอายุเฉลี่ย 65.6 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะนี้ประชาชนไทยร้อยละ 99.9 มีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยไ
  2013-11-28 10:38
 • มติชน - เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า การใช้จ่ายเงินในการซื้อยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจนทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ (ราว 31.67 ล้านล้านบาท) เป็นครั้งแรกในปีหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการวางจำหน่ายของยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่จำนวนมาก และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่นำโดยจีน การเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในรายงานประจำปีของสถาบันสนเทศศาสตร์เพื่อสุขภาพไอเอ็มเอส ชี้ไปที่การ กลับมาเติบโตหลังจากที่หยุดชะงักไประหว่างปี 2556 ภายหลังจากช่วงเวลาการหมดอายุของสิทธิบัตรจำนวนมาก การรัดเข็มขัดด้านสาธารณสุขและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในวงจำกัด
  2013-11-20 08:35
 • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเป็นประธานประชุม "การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตบริการสุขภาพ" ว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสาธารณสุขรวมทังประเทศ โดยจัดทำแผนเมกะโปรเจกท์ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1-2 แสนล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เริ่มในปี 2558 โดย สธ.แบ่งการดำเนินการออกเป็นพื้นที่ 12 เขตบริการสุขภาพ มีผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นผู้ดูแลแต่ละเขต ได้มอบหมายให้มีการจัดทำแผนสร้างมาตรฐานสำหรับเขตบริการสุขภาพทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานเดียว เช่น ทุกเขตจะต้องมีศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์มะเร็ง โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบส
  2013-11-14 13:58
 • นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศไทยและพม่า 7 สาขาการควบคุมโรค ถือเป็นเรื่องดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามสถานการณ์ร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดข้อมูลที่สำคัญ เช่น โรควัณโรค หรือ อัตราการดื้อยาของโรคมาเลเรีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบไปยังประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้
  2013-10-01 19:19
 • นายแพทย์ประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์ และนักวิชาการไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 31 เพื่อรับรองปฏิญญานิวเดลี ว่าด้วยเรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สนับสนุนการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และการประกันคุณภาพยา ณ โรงแรม The Ashok กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
  2013-09-12 19:04
 • ดร.นายแพทย์พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของนักการแพทย์และการสาธารณสุข จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปี2550โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ารับการรักษาอันดับ 1รองลงมาเป็นผู้ป่วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนเหนือตามลำดับมารักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดรองลงมาเป็นระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากและอุบัติเหตุ
  2013-08-29 09:44
 • บิชเคก-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคีร์กีซสถานเผยว่า พบเด็กเลี้ยงสัตว์วัย 15 ปีเสียชีวิตจากกาฬโรคเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบโรคนี้ในรอบ 30 ปี ผู้ตายอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาเขต อิสซิส-คุล ทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งติดกับชายแดนคาซัคสถาน เบื้องต้นสันนิษฐานน่าจะติดเชื้อจากถูกหมัดกัด ทางการสั่งดำเนินมาตรการกักกันโรคทันที รวมถึงตั้งด่านสกัดการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ ตรวจสุขภาพประชาชนกว่า 2,000 คนในพื้นที่ที่พบเชื้อ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปกำจัดหนูที่เป็นที่อยู่ของหมัดพาหะของแบคทีเรียมรณะ องค์การอนามัยโลกระบุว่าพบกาฬโรคหลังสุดในเปรูเมื่อปี 2553 โดยมีผู้ติดเชื้อ 12 คน
  2013-08-28 10:15
 • Hfocus -“สาธารณสุขในช่วงนั้นถือเป็นช่วงเวลาเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ...มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์การสาธารณสุขมากที่สุดช่วงหนึ่ง เช่นผลิตยาเพนนิสซูลินให้มากเพียงพอที่จะใช้ เกิดเทคโนโลยีการผ่าตัดของศัลยแพทย์...รวมไปถึงการรมยาด้วย...เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าการแพทย์กับการสงครามมีส่วนสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะ”
  2013-07-21 20:00
 • โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในระดับ 'ตติยภูมิ' สอดคล้องกับพันธกิจหลัก 3 ประการของทางคณะทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาผู้ป่วย สำหรับใครที่อยากรู้ว่า รพ. รามาฯ จะเติบโตไปในทิศทางใด ตามไปฟังบทสัมภาษณ์ของ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
  2013-06-29 10:12
 • “โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน” รายงานประจำปี ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่เสนอต่อรัฐบาล เมื่อปี 2555 เรื่อง โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน ระบุ แผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม ที่คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) เป็นกลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักการเมืองเข้ามามีบทบาทกำหนดนโยบาย จะก่อให้เกิดอำนาจการดำเนินการด้านธุรกิจสูงขึ้น และจะเกิดการผูกขาดหรือไม่ อย่างไร? เป็นการตั้งคำถามจากบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงแพทยชนบท 
  2013-06-23 09:21
 • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นางแคทลีน เซบีลีอัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการบริการสังคม สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ความพยายามในการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการลดผลกระทบในระบบสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อ โดยสหรัฐฯได้ชื่นชมประเทศไทยที่ดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนทุกคนจนประสบผลสำเร็จ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนี
  2013-06-19 13:06

Pages