สาธารณสุข

 • นางแคทลีน เซบีลีอัส (Kathleen Sebelius) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการบริการสังคม สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-19 12:33
 •   จากการที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังโรงพยาบาลอำเภอบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น พบว่าปัญหาของโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล นอกจากจะเป็นปัญหาเดิมๆ ที่มักจะพบกัน คือ งบประมาณที่ไม่เพียงพอแล้วก็เป็นเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์อีกด้วย
  2013-05-07 15:55
 • ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทย จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อนักบริหารระบบบริการสุขภาพของไทย ในการเตรียมเป็นเมดิคัลฮับแห่งอาเซียน ท่ามกลางความแตกต่างทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รายได้ประชากร และระบบสุขภาพพื้นฐาน ทว่าการจะไปสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางระบบบริการสุขภาพของอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่าย
  2013-04-19 11:24
 •  
  2013-04-17 11:48
 • ช่วงนี้กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC) ฟีเวอร์ กำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะข้อดี - ข้อเสียในทางเศรษฐกิจ ที่นับว่าเป็นโจทย์สำคัญให้ทางภาครัฐรวมทั้งประชาชนคนไทย ได้นำไปขบคิดว่า อีก 2 ปีข้างหน้า เราเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง หรือได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกันมากน้อยเพียงใด
  2013-01-07 09:50
 • "การบูรณาการสามกองทุน" กลายเป็นนโยบายเด่นด้านสาธารณสุขของพรรคเพื่อไทย ที่แซงหน้ากว่าการฟื้นคืน "30 บาทรักษาทุกโรค" ที่มีการพัฒนาการบริการเพิ่มจากเดิมเสียอีก เนื่องจากเห็นผลชัดเจนกว่า จากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกแห่ง ที่ประเดิมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 และตามมาด้วยนโยบายการรักษาเอดส์และไตมาตรฐานเดียว
  2013-01-02 14:08

Pages