สามารถ ถิระศักดิ์

  • “หมอเจษฎา” ปลัดสาธารณสุขลงนามคำสั่ง 4 ฉบับ ย้าย-แต่งตั้ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ. 11 ตำแหน่ง
    2018-08-03 19:22
  • ปลัด สธ.ลงนามแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 6 รายขึ้นตำแหน่งอำนวยการสูง 
    2017-02-28 19:40
  • รองนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์และรักษาการผอ.รพ.ทับสะแก เขียนบทความกะเทาะแก่นปัญหา มหากาพย์ความขัดแย้งของ 2 หน่วยงานใหญ่ในระบบสุขภาพ อย่าง สปสช. และสธ. ที่มีหน้าที่ในระบบสุขภาพที่ต้องเดินหน้าคู่ขนานกันไปเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า และมีคุณภาพ แต่หลังจากไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาได้กว่า 1 ทศวรรษ สถานการณ์ปะทะกันทั้งแนวคิด อุดมการณ์ และวิธีการขับเคลื่อน ตลอดจนเป้าหมายเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพในทศวรรษที่สองก็ยังสวนทางแบบมองต่างมุม และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้จะจบลงอย่างไร
    2014-10-21 17:52