สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • สยามรัฐ - นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กว่า 30 คน นำหลักฐานยื่นต่อนพ.โสภณ เมฆธน กรมควบคุมโรค และนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันก่อน เรียกร้องให้เร่งเอาผิดกับปั๊มแก๊สที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพิจารณาให้เร่งออกกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ และสถานีรถไฟ
  2013-12-25 07:38
 • มติชน - เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ สรรพสามิตจังหวัดกระบี่ ออกตรวจพื้นที่ในงานคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ ที่สนามกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จ.กระบี่ ตรวจสอบพบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีใช้ดนตรี (music marketing) การนำพนักงานขายกว่า 100 ราย ขายเบียร์อย่างโจ่งครึ่ม ยังบริการเบียร์สดกับเด็กอายุเพียง 16 ปี ที่มาร่วมงาน มีการเร่ขาย การโ
  2013-10-28 09:42
 • มติชน -นิติกรสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผย 3 ปี ดำเนินคดีกับธุรกิจน้ำเมา 675 คดี แฉมี 330 คดี ละเมิดมาตรา 32 กรณีส่งเสริมการขาย โชว์โลโก้ ราคา บรรจุภัณฑ์ จูงใจให้บริโภคเพิ่ม
  2013-09-06 08:08
 • นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณพิเศษเพื่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ประมาณ 24 ล้านบาท แก่กรมควบคุมโรค เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบหมายให้ตนเป็นผู้รับผิดชอบ ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 รวมถึงกฎหมายลูกที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมา
  2013-07-02 06:54