สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 • พัฒนาระบบดูแลสุขภาพทางไกล ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาให้สถานพยาบาลและผู้ป่วย
  2020-07-14 21:23
 • “ไบโอบอร์น” และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดตัว “อัลบูโปร Albupro®” อาหารเสริมโปรตีนสูงจากไข่ขาว (ชนิดผง) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บุกตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ เอาใจผู้บริโภคสายเฮลตี้ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี 2561 อีกทั้งได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ 2 รางวัล
  2018-11-23 17:20
 • “เอ็มดีเอ็นเอ” บริษัทสตาร์ทอัพจาก จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดตัว Ocare เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์รายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและนำเสนอแพ็กเก็จตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพันธมิตร คาดปลายปีขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม.
  2017-08-10 18:45
 • ข่าวสด - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการใช้จุลินทรีย์บาซิลลัส สเฟียริคัส หรือบีเอส ฉีดพ่นลงในแหล่งน้ำเน่าขังที่พบลูกน้ำยุงรำคาญเพียงชนิดเดียวติดต่อกัน 3 เดือน อาจทำให้ยุงดื้อและเพิ่มปริมาณมากขึ้นได้ ชี้ควรใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงที่เหมาะสม ได้แก่ สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง เช่น ไดฟลูเบนซูรอนหรือโนวาลูรอน ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัญหายุงรบกวนเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงรำคาญพาหะโรคฟิลาเรีย(โรคเท้าช้าง) ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ในแหล่
  2014-03-27 08:18
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดประกาศผล "10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2556" เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน และแสดงแนวโน้มของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตั้งเป้าให้เกิดบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้หันมาสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2013-12-31 10:08
 • วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่งวัเป้าหมายของภาครัฐที่จะผลักดันเข้าสู่ตลาดเออีซี ด้วยมูลค่าการส่งออก กว่า 9 หมื่นล้านบาทในปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกอีกมาก จากสัดส่วนการตลาดเพียงร้อยละ 1 ของตลาดโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลจะใช้ขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ก้าวสู่ฮับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในอาเซียน
  2013-09-10 08:39