สำนักระบาดวิทยา

 • คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560–2573 เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาหลักการ ไม่เลือกปฏิบัติในการสมัครเข้าเรียนและการเรียนอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเอดส์ เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
  2016-08-30 16:48
 • สธ.ส่งทีมสอบสวนโรค ควบคุมไข้หวัดใหญ่ เอช1 เอ็น 1 ใน เรือนจำนราธิวาส พบติดเชื้อ 379 คน ทุกคนได้รับยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 28 คน นักโทษกลุ่มเสี่ยง 72 คน ให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง สนับสนุนเจลล้างมือ ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ห้องพยาบาลในเรือนจำ 
  2016-08-03 21:57
 • กรมควบคุมโรค เตือนเกษตรกรลุยน้ำทุ่งนาระวังโรคฉี่หนู หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 1 พันราย เกินครึ่งเป็นเกษตรกร   
  2015-09-01 17:19
 • นักระบาดวิทยาชี้ ระบบสอบสวนโรคของไทยยังขาดบุคลากร หวั่นเอาไม่อยู่หากเกิดการระบาดใหญ่ แนะเพิ่มซีและค่าตอบแทนเพื่อจูงใจเพิ่มคนทำงาน
  2015-08-25 16:25
 • "คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านักระบาดวิทยา มีความสำคัญ ทั้งๆ ที่การควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตราย เช่น เมอร์ส ไข้หวัดนก ซาร์ส ฯลฯ ล้วนมาจากพวกเขา..." นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความสำคัญของสายงานระบาดวิทยา ที่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนหนัก
  2015-07-18 15:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อผลิตนักระบาดวิทยามืออาชีพ ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจจับสัญญาณการระบาดของโรคติดต่อทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้มแข็งระบบการป้องกันควบคุมโรคของไทยเป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับในระดับนานาชาติ
  2014-10-03 18:05
 • กรมควบคุมโรคเผยแพร่หนังสือแนวทางการการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุม โรค Ebola ประเทศไทย 2557” ให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดฟรี
  2014-08-02 19:28
 • กรมควบคุมโรคเผยแพร่หนังสือแนวทางการการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุม โรค Ebola ประเทศไทย 2557” ให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดฟรี
  2014-08-02 19:22
 • กรมควบคุมโรคห่วงห้างสรรพสินค้าแพร่เชื้อมือเท้าปาก จี้ดำเนินการ 4 มาตรการทำความสะอาด หวังป้องกันและควบคุมโรค
  2014-07-04 20:52
 • เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แจ้งว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (European Centre for Disease Prevention and Control : ECDC) มีการเผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ว่า  ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 แล้ว 424 ราย เสียชีวิต 131 ราย มีทั้งที่ติดเชื้อในตะวันออกกลาง หรือมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ที่ติดเชื้อในตะวันออกกลาง อัตราป่วยตาย ร้อยละ 30.90 โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมดจาก 15 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิป
  2014-05-05 08:49
 • กรุงเทพธุรกิจ - เข้าสู่ฤดูร้อนถือเป็นช่วงที่คนไทยต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียหลายๆ ชนิด เนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี
  2014-04-03 08:23
 • กรุงเทพธุรกิจ - รายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกของวัยรุ่นลดลงจาก 18-19 ปี ในปีพ.ศ. 2539 เป็น 15-16 ปี ในปี 2552  ส่วนข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาในปี 2554 พบว่า อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในภาพรวมนั้นมีเพียงร้อยละ 50  ด้านข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547- 2554 พบว่าการคลอดบุตรจากแม่ที่มีอายุน้อย มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2554 แม่คลอดบุตร ที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5
  2014-02-14 09:22

Pages