สุขภาพจิต

  • สธ. เผย คนไทยป่วยทางจิตเข้ารับการบำบัดใน รพ.กว่า 3 ล้านราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เหตุสภาพสังคมไทยเปลี่ยนจากชนบทเป็นเขตเมือง ห่วงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เร่งขยายบริการครอบคลุมพื้นที่
    2012-09-20 09:29

Pages