สุขภาพจิต

 • กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีประวัติเคยก่อคดี/ทำร้ายคนอื่น และกลุ่มดื่มสุราหรือไม่มีญาติดูแล ให้ติดตามถี่ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อดูแลรักษาต่อเนื่องเหมือนโรคเรื้อรังทั่วไป ป้องกันอาการกำเริบจากขาดยา ย้ำเตือนญาติหากพบผู้ป่วยเริ่มพูดไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมเปลี่ยน ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือศูนย์ประชาบดี 1300 นำเข้าสู่การรักษา       
  2015-10-18 18:18
 • เขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตและกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ป่วยโรคจิต เน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพิ่มบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการลงโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยโรคจิตในปี 2559 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โรคซึมเศร้าร้อยละ 37         
  2015-09-27 14:28
 • กระทรวงสาธารณสุขพัฒนางานบริการด้านสุขภาพจิตในเมียนมาร์ หวังขยายบริการให้ครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งเพิ่มบริการจิตเวชเด็กการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก และการดูแลเด็กพิเศษ ให้โควตาพิเศษอบรมบุคลากร ในปี 2559 จะร่วมมือเร่งรัดพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนให้เมียนมาร์ 5 แห่ง
  2015-07-26 20:12
 • ผู้ต้องโทษ ไม่ว่าโทษที่เกิดขึ้นจากผิดพลาด หรือเจตนาให้เกิดขึ้น เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำ เชื่อว่า  สภาพจิตใจจะเต็มไปด้วยความเครียด หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ คนเหล่านี้อาจมีสภาพจิตใจที่ผิดปกติติดตัวไปเมื่อพ้นโทษ สนใจ แสงสวัสดิ์ ที่ทำงานเป็นนักจิตวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กว่า 10 ปี ทำหน้านี้โดยยึกหลักสำคัญคือการมองผู้ต้องขังในฐานะของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง และช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อให้สามารถมีความสุขกับสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  2015-07-14 16:26
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ปี 57 เกิดอุบัติเหตุมากถึง 61 ครั้ง บาดเจ็บ 130 คน เสียชีวิต 19 คน ส่วนครึ่งปีแรกปี 58 เกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาล 28 ครั้ง บาดเจ็บ 54 คน เสียชีวิต 5 คน ขณะที่ผลสำรวจคนขับรถพยาบาลฉุกเฉินพบ 1 ใน 5 เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต เหตุทำงานใต้ความกดดัน ระบุหากคนขับรถพยาบาลฉุกเฉินสุขภาพจิตดีช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้
  2015-07-04 18:40
 • , , , , , , ,
  ทีมเมิร์ทไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวปรับการทำงาน 5 ด้าน 1.รักษาพยาบาล 2.ส่งทีมประเมินสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลสุขภาพจิต 3.สร้างระบบสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง 4.สรุปผลปฏิบัติงาน ถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางดำเนินงานของประเทศ และ 5.เป็นศูนย์ประสานงานหน่วยบริการทางการแพทย์นานาชาติ ที่ซิปปะกัต 
  2015-05-05 19:16
 • รมช.สธ.เยี่ยมให้กำลังใจคุณตาที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลังสูญเสียคุณยายมา 10 เดือน และอยู่กับศพ พร้อมส่งทีมจิตแพทย์จากสถาบันกัลยาราชนครินทร์ และทีมหมอครอบครัวจาก รพ.สต.ท่ากระชับ ดูแลสุขภาพกายและจิตถึงบ้านเป็นพิเศษ ยันคุณตาไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ขอให้เข้าใจข้อเท็จจริงและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตา ที่อยู่ในวัยสูงอายุและไม่ต้องการสร้างภาระแก่สังคมรอบข้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
  2015-04-03 08:34
 • สธ.เผยคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 10 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์ 2 ขั้ว ร่าเริงเกินเหตุสลับซึมเศร้าถึง 1 ล้าน เสี่ยงต่อฆ่าตัวตายสูง กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคืออายุ 20-30 ปี เร่งกระตุ้นโรงพยาบาลใหญ่ทุกเขตสุขภาพจัดหอผู้ป่วยจิตเวช และห้องฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยวิกฤติ กระจายยาถึงโรงพยาบาลชุมชน ให้ทีมหมอครอบครัวคัดกรองปัญหาและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูในชุมชน มั่นใจป้องกันและลดปัญหาฆ่าตัวตายได้ 
  2015-03-30 14:16
 • กรมสุขภาพจิต ประชุมปฏิบัติการวิชาการรำลึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 ปี สึนามิ 2558 “เรียนรู้อย่างยั่งยืน หลังคลื่นยักษ์ สึนามิ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการรับมือกับภัยพิบัติตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมานำไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  2014-12-27 18:24
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ทุกวัน โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีน้ำท่วมบริเวณกว้างทั้ง 13 อำเภอ ทีมแพทย์ได้ตรวจประเมินสุขภาพจิตผู้ที่เครียดจากน้ำท่วมรวม 4,025 ราย ในจำนวนนี้มีเครียดสูง 10 ราย ต้องดูแลใกล้ชิด ย้ำเตือนประชาชน หากมีบาดแผลที่เท้า ให้รักษาความสะอาดแผล หลีกเลี่ยงลงน้ำ
  2014-12-25 18:54
 • รมว.สธ. เผยไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภทกว่า 4 แสนราย สูงอันดับ1ของผู้ป่วยจิตเวช เข้าถึงการรักษาเพียงครึ่งหนึ่งย้ำโรคนี้สามารถรักษาได้ ในปีนี้พัฒนาระบบดูแลรักษา กระจายยาให้ผู้ป่วยรับยาตัวเดิมและตัวเดียวกัน ใกล้บ้าน ที่โรงพยาบาลชุมชน 736 แห่งทั่วประเทศ และให้ อสม.เยี่ยมบ้านให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน ย้ำผู้ป่วยโรคนี้หากกินยาต่อเนื่องจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
  2014-10-10 15:36
 • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึง ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ถึงความเข้าใจผิดที่สังคมมีต่อพฤติกรรมของเด็กพิเศษ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสและการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเฉพาะในการตั้งครรภ์ รวมทั้งทารกที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านต่างๆ ก็ควรได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กควบคู่กันไปในทุกๆราย เพราะการคัดกรองจะช่วยให้แม่หรือผู้เลี้ยงดูรู้เท่าทันปัญหาที่กำลังเป็นอุปสรรคในการเติบโตของเด็ก สามารถวางเป้าหมายในการช่วยพัฒนาค
  2014-08-08 15:21

Pages