สุขภาพจิต

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาคให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอาคารสถานที่ทุกแห่ง เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 1 สัปดาห์ พร้อมแนะนำประชาชนให้รับข่าวสารจากสื่อทางราชการเป็นหลักและให้ติดตามข่าวสารเป็นบางเวลา หากมีอาการเครียด เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย ใจสั่น ให้ปรึกษาคลินิกคลายเครียดที่สถานบริการในสังกัดทุกระดับ
  2014-05-23 13:24
 • กรมสุขภาพจิต เผย 4 เดือน ก่อนประกาศกฎอัยการศึก ประชาชนโทรปรึกษาสายด่วน 1323 กว่า 1.2 หมื่นครั้ง เครียดจากเหตุการณ์บ้านเมือง 3.5% แนะให้ใช้ชีวิตตามปกติ หากิจกรรมผ่อนคลาย เตือนอย่าใช้โซเชียลมีเดียระบายเครียดการเมือง เสี่ยงขัดกฎอัยการศึกสั่งห้ามโพสต์ข้อความปลุกระดม ชี้ช่องคุยผ่านแชตกับคนคอการเมืองเดียวกันดีกว่า
  2014-05-22 15:36
 • สธ. คาดคนไทย “กว่า 9 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิต” ในภาวะปกติและจะเพิ่มมากขึ้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปีนี้ขยายบริการรักษา ปรึกษา ฟื้นฟูใน รพ.ทุกแห่ง และดูแลเชิงรุกในชุมชน
  2014-05-15 20:34
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและมีความเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต รวม 9 กลุ่ม โดยจะติดตามประเมินสุขภาพจิตซ้ำต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะประชุมถอดบทเรียน การจัดการของโรงพยาบาลในภาวะแผ่นดินไหว
  2014-05-12 16:23
 • กรมสุขภาพจิต ส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว พบ หวาดผวา ตื่นตระหนกข่าวลือ พร้อมเฝ้าระวัง หวั่นเกิด PTSD
  2014-05-08 15:24
 • กรมสุขภาพจิตเผยวัยแรงงานยังคงฆ่าตัวตายสูง แนะ ผ่อนคลาย ดูแลใจกาย สร้างสัมพันธ์ ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว  
  2014-04-29 19:44
 • นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงาน มากกว่า ร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแลช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสในการทำงาน เช่น การส่งเสริมระบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ (Prevocational Program) โปรแกรมการสอนงาน (Job Coach Program) หรือ การสนับสนุนให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) หรือโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก (Community Wo
  2014-04-07 14:55
 • เป็นประจำทุกปีที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ด้วยการมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในฐานะที่  อสม.เหล่านี้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
  2014-03-30 19:15
 • สธ.เผยวันที่ 20 มีนาคมทุปี เป็นวันความสุขสากล ผลสำรวจขององค์การสหประชาชาติล่าสุดในปี 2555 ระบุประเทศไทยมีความสุขอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน โดยผลสำรวจความสุขคนไทยโดยใช้องค์ประกอบความสุขจากครอบครัว ล่าสุดในปี 2555 พบคนไทยมีคะแนนความสุขในครอบครัวเฉลี่ย 7.17 คะแนนจากเต็ม 9 คะแนน จังหวัดยโสธรครองแชมป์สูงที่สุดได้ 8.35 คะแนน  รองลงมาคือสุรินทร์ ตรัง นครพนม ปทุมธานี โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีคะแนนน้อยที่สุด เร่งพัฒนาระบบสุขภาพ เน้นจัดบริการร่วมกันในระดับจังหวัดและระดับเขต เขตละ5-7 จังหวัด เพื่อสร้างสุขภาพดี รักษาอาการเจ็บป่วย และลดป่วยคนไทย หวังโดนใจ สร้างความสุขคนไทย อายุยืน 
  2014-03-22 11:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนไทยในช่วง 3 ปีมานี้ พบมีมากถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 13 ล้านคน และป่วยทางจิตแล้วกว่า 3 ล้านคน ชี้มีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสภาพสังคมเมือง ซึ่งมีความเปราะบาง ประชาชนใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ เร่งจัดบริการดูแลรักษาและป้องกัน โดยในปีนี้ทุ่มงบประมาณ 360 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลจิตเวช 1 แห่งประจำเขตบริการสุขภาพที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางดูแลผู้ที่มีปัญหาใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก คาดจะเปิดบริการในปี 2560 ขณะเดียวกันการะจายบริการรักษาลงในระดับอำเภอ หมู่บ้าน พบว่าได้ผลดี ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาดีขึ้น
  2014-03-06 16:15
 • วันนี้ (24 ก.พ.57) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวนาและผู้ปฏิบัติงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ เผย ยึดหลัก เตรียมพร้อม ป้องกัน (2P)  ล่าสุด พบผู้ชุมนุมเครียด ซึมเศร้า รวม 12 ราย  โดยเครียดมากและมากที่สุด  4ราย ซึมเศร้า 6 ราย และนอนไม่หลับ 2 ราย
  2014-02-24 20:31
 • สธ.จัดแพทย์ดูแลสุขภาพม็อบชาวนาหน้า ก.พาณิชย์ พบส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ไร้โรคระบาด พร้อมให้ สสจ.กรมสุขภาพจิต ดูแลสภาพจิตใจชาวนาตามต่างจังหวัด
  2014-02-20 18:59

Pages