สุขภาพจิต

 • 2014-08-05 16:33
 • กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส รร.ดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ ชูประเด็น “สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต” (Rapid Social Change and Mental Health) เผย ทั่วโลกประสบปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า 450 ล้านคน ขณะที่ผู้ป่วยทางจิตของไทยเพิ่มขึ้น โดยแต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านราย แนะ ใส่ใจ แบ่งปัน ผูกพัน ปรับตัว เพื่อการมีสุขภาพจิตดีท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไว 
  2014-07-31 19:12
 • สวรส. ร่วมกับ วช. ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท เร่งทบทวนสถานการณ์ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านสมองและระบบประสาทของประเทศ  เพื่อวางยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติสู่การพัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองและระบบประสาทเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพ
  2014-07-21 15:11
 • กรมสุขภาพจิต จับมือ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 187 แห่งทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ทั้งกายและจิต พบ เบาหวานและความดัน ปัญหาสุขภาพยอดฮิตหลายพื้นที่
  2014-07-07 16:31
 • สถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ ทั้งสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งเทศกาลแข่งขันฟุตบอลครั้งสำคัญที่กำลังดำเนินการแข่งขันอยู่ ก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาการพนัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตแก่ประชาชนอย่างชัดเจน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้  ซึ่งกว่าจะมาเป็นกรมสุขภาพจิตนั้น  มีความเป็นมา ดังนี้
  2014-06-30 20:37
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ทำงานสร้างความสมานฉันท์ ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทั้งระดับบุคคล และจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2014-06-20 09:54
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและภูมิภาคให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอาคารสถานที่ทุกแห่ง เตรียมพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 1 สัปดาห์ พร้อมแนะนำประชาชนให้รับข่าวสารจากสื่อทางราชการเป็นหลักและให้ติดตามข่าวสารเป็นบางเวลา หากมีอาการเครียด เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย ใจสั่น ให้ปรึกษาคลินิกคลายเครียดที่สถานบริการในสังกัดทุกระดับ
  2014-05-23 13:24
 • กรมสุขภาพจิต เผย 4 เดือน ก่อนประกาศกฎอัยการศึก ประชาชนโทรปรึกษาสายด่วน 1323 กว่า 1.2 หมื่นครั้ง เครียดจากเหตุการณ์บ้านเมือง 3.5% แนะให้ใช้ชีวิตตามปกติ หากิจกรรมผ่อนคลาย เตือนอย่าใช้โซเชียลมีเดียระบายเครียดการเมือง เสี่ยงขัดกฎอัยการศึกสั่งห้ามโพสต์ข้อความปลุกระดม ชี้ช่องคุยผ่านแชตกับคนคอการเมืองเดียวกันดีกว่า
  2014-05-22 15:36
 • สธ. คาดคนไทย “กว่า 9 ล้านคนมีปัญหาสุขภาพจิต” ในภาวะปกติและจะเพิ่มมากขึ้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปีนี้ขยายบริการรักษา ปรึกษา ฟื้นฟูใน รพ.ทุกแห่ง และดูแลเชิงรุกในชุมชน
  2014-05-15 20:34
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทีมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและมีความเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต รวม 9 กลุ่ม โดยจะติดตามประเมินสุขภาพจิตซ้ำต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะประชุมถอดบทเรียน การจัดการของโรงพยาบาลในภาวะแผ่นดินไหว
  2014-05-12 16:23
 • กรมสุขภาพจิต ส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว พบ หวาดผวา ตื่นตระหนกข่าวลือ พร้อมเฝ้าระวัง หวั่นเกิด PTSD
  2014-05-08 15:24
 • กรมสุขภาพจิตเผยวัยแรงงานยังคงฆ่าตัวตายสูง แนะ ผ่อนคลาย ดูแลใจกาย สร้างสัมพันธ์ ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว  
  2014-04-29 19:44

Pages