สุขภาพจิต

 • นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า บุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงาน มากกว่า ร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแลช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสในการทำงาน เช่น การส่งเสริมระบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ (Prevocational Program) โปรแกรมการสอนงาน (Job Coach Program) หรือ การสนับสนุนให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) หรือโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคลออทิสติก (Community Wo
  2014-04-07 14:55
 • เป็นประจำทุกปีที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ด้วยการมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในฐานะที่  อสม.เหล่านี้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
  2014-03-30 19:15
 • สธ.เผยวันที่ 20 มีนาคมทุปี เป็นวันความสุขสากล ผลสำรวจขององค์การสหประชาชาติล่าสุดในปี 2555 ระบุประเทศไทยมีความสุขอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน โดยผลสำรวจความสุขคนไทยโดยใช้องค์ประกอบความสุขจากครอบครัว ล่าสุดในปี 2555 พบคนไทยมีคะแนนความสุขในครอบครัวเฉลี่ย 7.17 คะแนนจากเต็ม 9 คะแนน จังหวัดยโสธรครองแชมป์สูงที่สุดได้ 8.35 คะแนน  รองลงมาคือสุรินทร์ ตรัง นครพนม ปทุมธานี โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีคะแนนน้อยที่สุด เร่งพัฒนาระบบสุขภาพ เน้นจัดบริการร่วมกันในระดับจังหวัดและระดับเขต เขตละ5-7 จังหวัด เพื่อสร้างสุขภาพดี รักษาอาการเจ็บป่วย และลดป่วยคนไทย หวังโดนใจ สร้างความสุขคนไทย อายุยืน 
  2014-03-22 11:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนไทยในช่วง 3 ปีมานี้ พบมีมากถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 13 ล้านคน และป่วยทางจิตแล้วกว่า 3 ล้านคน ชี้มีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสภาพสังคมเมือง ซึ่งมีความเปราะบาง ประชาชนใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ เร่งจัดบริการดูแลรักษาและป้องกัน โดยในปีนี้ทุ่มงบประมาณ 360 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลจิตเวช 1 แห่งประจำเขตบริการสุขภาพที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางดูแลผู้ที่มีปัญหาใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก คาดจะเปิดบริการในปี 2560 ขณะเดียวกันการะจายบริการรักษาลงในระดับอำเภอ หมู่บ้าน พบว่าได้ผลดี ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาดีขึ้น
  2014-03-06 16:15
 • วันนี้ (24 ก.พ.57) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวนาและผู้ปฏิบัติงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ เผย ยึดหลัก เตรียมพร้อม ป้องกัน (2P)  ล่าสุด พบผู้ชุมนุมเครียด ซึมเศร้า รวม 12 ราย  โดยเครียดมากและมากที่สุด  4ราย ซึมเศร้า 6 ราย และนอนไม่หลับ 2 ราย
  2014-02-24 20:31
 • สธ.จัดแพทย์ดูแลสุขภาพม็อบชาวนาหน้า ก.พาณิชย์ พบส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ไร้โรคระบาด พร้อมให้ สสจ.กรมสุขภาพจิต ดูแลสภาพจิตใจชาวนาตามต่างจังหวัด
  2014-02-20 18:59
 • กรมสุขภาพจิตย้ำคนไทยไม่ต้องการความรุนแรง แนะตื่นตัวทางการเมืองรักษาสัมพันธ์ให้คงเดิม
  2013-12-12 16:25
 • ยอดผู้ป่วยเหตุชุมนุมนิ่งแล้ว ไม่มีเพิ่มเติม พบแค่เป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ 12 ราย แนะดูแลความอบอุ่นร่างกาย ดื่มน้ำมากๆ เหตุอากาศเย็นลง ด้านคนเจ็บจากเหตุชุมนุมที่นอนรักษาในโรงพยาบาลเหลืออยู่ 12 ราย เตือนผู้ชุมนุม ปชช.หากเครียดจากการเมือง ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต
  2013-12-11 16:23
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมสุขภาพจิต เยี่ยมปฐมพยาบาลใจผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมทางการเมือง พบว่าผู้ได้รับผลกระทบยังมีความวิตกกังวล และเครียดอยู่บ้าง จะติดตามให้การดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะเป็นปกติ
  2013-12-10 15:11
 • สธ.ห่วงคนไทยเสพติดข่าวชุมนุมทำสมองสำลักข้อมูล ชี้ประสาทอาจลัดวงจรกระตุ้นเหนื่อยเครียดรุมเร้าเตือนกลุ่มมีโรคประจำตัวเสี่ยงหัวใจวายเส้นเลือดแตก สร้างนิสัยมองโลกในแง่ลบ แนะพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายขจัดความเครียด
  2013-12-09 11:02
 • บ้านเมือง - น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนไทย จากการสำรวจความเครียดของประชาชนในพื้นที่ชุมนุมและนอกพื้นที่ชุมนุมทั่วไปโดยกรมสุขภาพจิต ช่วงวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบประชาชนไทยถึง 2 ใน 3 ประสบภาวะตึงเครียด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชุมนุมจะมีระดับความเครียดสูงกว่าประชาชนนอกพื้นที่ชุมนุมถึงร้อยละ 17 ซึ่งน่าเป็นห่วงและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การเมืองร่วมกับสิ่งแวดล้อม และสื่อรอบตัวที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์สูงตลอดเวลา ความเครียดมีผลกระทบดังนี้ ได้แก่ 1.
  2013-12-04 10:09
 • นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดี เพื่อให้มีชีวิตมีความสุข และเมื่อเกิดความเครียดสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม ได้มอบให้กรมสุขภาพจิตเป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านการให้บริการของศูนย์สุขภาพจิต 14 แห่งและโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีก 18 แห่ง
  2013-08-10 12:45

Pages