สุขภาพ

 • ไทยโพสต์ -แพทย์ชนบทหนุน "หมอรัชตะ" นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. หวังให้เอาประสบการณ์มาปฏิรูปกระทรวงในระยะสั้น ต่อยอดบัตรทอง แก้ปัญหากำลังคนแพทย์ในชนบท เตรียมเข้าพบถ้าได้รับเลือกจริง ด้านประชาคมสาธารณสุขเชียร์ แนะควรขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพให้เป็นรูปธรรม
  2014-09-01 11:08
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีหนุนสร้างระบบดูแลสุขภาพชุมชน เทศบาลนครรังสิตตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
  2014-08-25 11:54
 • ถึงเวลาแล้วที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม จะต้องมาร่วมกันสร้าง ระบบการออมระยะยาวเพื่อการชราภาพ คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับประชาชน ไว้ใช้จ่ายในวัยชรา อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน ป้องกันการตกสู่ความยากจน และสร้างระบบการดูแลระยะยาวที่มั่นคงให้กับภาคครัวเรือน รัฐมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักประกันการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุได้อย่างสมศักดิ์ศรี มีคุณค่าแก่สังคม ในระยะยาวต่อไป
  2014-08-25 11:12
 • สธ.ร่วมภาคีถกความร่วมมือสิ่งแวดล้อมสุขภาพประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เอเชียตะวันออก เผยสถิติปัจจัยสิ่งแวดล้อมก่อโรคทำประชากรเสียชีวิตกว่า 6.6 ล้านคนในโลกแล้ว
  2014-08-20 16:15
 • เดอะการ์เดียน :  รายงานสถานการณ์สุขภาพคนไร้บ้านในประเทศอังกฤษว่า ผู้ที่เคยเร่ร่อนไร้บ้านมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาวและต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้านสุขภาพจิต จากการสำรวจคนเร่ร่อนทั่วประเทศอังกฤษจำนวนกว่า 2,500  คน พบว่า คนไร้บ้านมากว่าร้อยละ 70 มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างน้อย 1  โรคหรือมากกว่า ในขณะเดียวกันกว่า 8 ใน 10 คน ได้รับรายงานว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิต
  2014-08-08 14:17
 • เวบไซต์ The Conversation ออสเตรเลีย ระบุว่าจากผลการศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยด้านเวชปฎิบัติทั่วไปจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้ว่า ข้อเสนอของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับระบบสุขภาพแบบประชาชนร่วมจ่าย และการเพิ่มขึ้นของเพดานชุดสิทธิประโยชน์ด้านยา อาจส่งผลกระทบด้านงบประมาณมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากนโยบายทั้งสองข้อนี้ได้รับการประกาศใช้ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรายหัวเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่คำนวณเพิ่มตามอายุของประชากร
  2014-07-21 14:49
 • กรมควบคุมโรค จับมือสำนักอนามัย เขตบางเขน จัดโครงการนำร่องดูแลสุขภาพคนอยู่คอนโดฯ เตรียมสำรวจสุขภาวะ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ พร้อมสิทธิการรักษา หลังพบขาดการดูแลสุขภาพตนเอง คาดใช้งบ 5 แสนบาท
  2014-05-06 11:03
 • กรมการแพทย์ห่วงสุขภาพผู้ชุมนุม หลังชุมนุมยืดเยื้อ หวั่นเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ แนะ ควรหาสถานที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก
  2014-01-07 19:39
 • ปี 57 สปสช.จัดงบส่งเสริมป้องกันโรคสำหรับคนไทย 65 ล้านคน 18,740 ล้านบาท กระจายสู่พื้นที่และสถานพยาบาลเพื่อจัดบริการครอบคลุมตั้งแต่งานอนามัยมารดา ฝากครรภ์ ตรวจคัดกรองโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม เอชไอวี งานอนามัยเด็ก ตั้งแต่การให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในกลุ่มอายุต่างๆ ทันตกรรม จนถึงการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในชุมชน ผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2014-01-05 13:47
 • รอบปี 2556 ที่ผ่านมา ปลัด สธ.เผย สามารถดำเนินการตามเป้าหมายของกระทรวงได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายหลายประการ ทั้งเรื่องยาเสพติด การพัฒนาสุขภาพ บูรณาการ 3 กองทุน ฯลฯ ชี้ การทำงานหนักและทุ่มเทของบุคลากร สธ. ทำให้มีผลงานโดดเด่น
  2014-01-05 09:33
 • ข่าวสด - เวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอนิดเดียวก็เปลี่ยนผ่านข้ามปีแล้ว หลายคนใช้ปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งต่างๆ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเกิดสิ่งใหม่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถลืมได้ คือการดูแลสุขภาพ เพราะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะไปสร้างสิ่งต่างๆ ตามใจคิดนั่นเอง
  2014-01-02 14:45
 • 3 หน่วยงานหลักด้านสุขภาพ ร่วมวางแผนบูรณาการทำงานทั้ง ควบคุมโรค-สุขภาพกาย-สุขภาพจิต ร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่เป้าหมายสกัดโรคภัยที่คุกคามประชาชนในทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2013-12-14 19:46

Pages