สุขุม กาญจนพิมาย

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับโรงพยาบาลอมก๋อย ดูแลครอบครัวพยาบาลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพยาบาลชนต้นไม้ขณะรับผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ มอบรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด
  2018-11-02 13:48
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายปี 2562 ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมสนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
  2018-10-30 18:37
 • กระทรวงสาธารณสุข ลดการเสียชีวิต 3 โรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) และการบาดเจ็บ (Trauma) จัดระบบการดูแลผู้ป่วยฟาสต์แทร็ก (Fast Track) ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
  2018-10-23 12:10
 • กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้าง และซ่อมแซม บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้เพียงพอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ผลสำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่มีบ้านพักเกือบ 7 หมื่นราย ปี62 จัดสรรงบ1,290.39 ล้านบาทเพื่อสร้างและซ่อมแซม
  2018-10-17 14:09
 • “หมอเทียม” ชี้ ปลัดสุขุมพลาดท่าตกหลุมเสียแล้วกรณีเซ็นคำสั่งโยกย้าย ผอ.รพ./นพ.สสจ. ถามอีก 2 ปีจะทำงานกันอย่างไรหากศรัทธาผู้นำถูกทำลาย แนะออกมาขอโทษและอย่าทำอีก ส่วนคนอื่นๆ ก็ต้องให้อภัยกันด้วย
  2018-10-09 18:52
 • หมอสุขุมออกคำสั่งย้ายสลับ 4 ผอ.รพศ.แล้ว นพ.เกรียงศักดิ์ ไปอยู่ รพ.พระปกเกล้า นพ.ชาญชัย กลับที่เดิม รพ.ขอนแก่น พร้อมย้ายสลับ นพ.ชุมนุม กลับ รพ.เลย ส่วน นพ.ธีรพงศ์ไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ
  2018-10-09 18:35
 • สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเกิด Health Literacy หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลุยจัดบริการปฐมภูมิภาพรวมของประเทศ ผ่านกลไก “พชอ.-รพ.สต.” ยัน คนไทยต้องไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล
  2018-10-09 16:24
 • เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ในปีนี้เนื่องจากมีการคัดค้านเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เป็นสถานการณ์วัดฝีมือ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ที่ต้องหาทางออกให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ซึ่ง Hfocus.org ได้สรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้อีกครั้ง
  2018-10-08 18:44
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งเป็นโครงการในพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
  2018-10-04 11:10
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับโรงพยาบาลใหญ่มีอัตราครองเตียงเกิน 100 % เร่งใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความแออัด ให้โรงพยาบาลใหญ่เน้นการรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายดูแลด่านหน้า ควบรวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เล็ก สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน
  2018-10-03 22:51
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำชาวสาธารณสุขทั่วประเทศ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เดินหน้าโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  2018-10-02 22:41
 • “ปลัดสุขุม” มอบนโยบายบริหารงาน สธ. เน้น 12 แนวทางดำเนินงาน ระบุจะร่วมมือกันสร้างความสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่เป็นน้อง พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.สธ. พัฒนาระบบปฐมภูมิ เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของเรา” ไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก
  2018-10-02 22:22

Pages