สุขุม กาญจนพิมาย

 • เขตสุขภาพที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย(ภวส.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพครั้งที่ 4 หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ และสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งเขตสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งการวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์ สธ. เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-17 12:55
 • เขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ท้องถิ่น ภาคประชาชน และ รพ. ร่วมขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัวอย่างยั่งยืนด้วยกัน “หมอสุขุม” ผู้ตรวจเขต 3 เผย มีทีมหมอครอบครัวในเขต 3 เกือบ 4 พันทีม ครอบคลุมระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเกือบ 30,000 รายได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล หมออนามัย อสม. ร่วมกับ อบต.-เทศบาลในพื้นที่
  2015-06-17 11:13
 • “นพ.สมศักดิ์” ยันเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาเหมืองทองคำที่พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางสุขภาพประชาชนรอบเหมืองเป็นหลักสำคัญที่สุด โดยใช้ข้อมูลวิชาการที่ได้จากการการตรวจทั้งคนและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการแก้ไข ไม่ได้อุ้มเหมืองทองแต่อย่างใด โดยจะเชิญคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฝ่ายวิชาการ ประชาชน และผู้บริหารเหมืองทองคำประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นี้ ให้ได้ทางออกที่เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายเร็วที่สุด และต่อยอดเป็นระบบอย่างยั่งยืน
  2015-06-08 18:34
 • "หมอประดิษฐ" ฟุ้งเมดิคัล ฮับของไทย ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ในเอเชีย ต่างชาติแห่ใช้บริการกว่า 2.5 ล้านคน ด้านกาตาร์สนใจลงทุนร่วมภาคบริการเชิงสุขภาพ
  2012-11-10 12:43

Pages