สุจิตรา ก่อกิจไพศาล

  • เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข ขอให้กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เช่นอาจจะกำหนดตำแหน่งเป็น นักสาธารณสุขชุมชนหรือนักสาธารณสุขวิชาชีพ พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์อิงกับวิชาชีพอื่นๆของกระทรวง ไม่ให้เหลื่อมล้ำกัน
    2019-08-02 19:37