สุดสวาท เลาหวินิจ

 • ปัจจุบันนี้ “โรคมะเร็ง” ยังคงเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในคนไทยเป็นอันดับ 1 ทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีพัฒนาการรุดหน้าไปมากทั้งยาเคมีบำบัด รังสีรักษา การรักษาด้วยยามุ่งเป้า (Targeted therapy) รวมถึงการรักษาด้วย แอนติบอดี้ และ ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ “Immunotherapy” จนมะเร็งหลายชนิดมีโอกาสรักษาหายขาด อย่างไรก็ตามมะเร็งระยะแพร่กระจายจำนวนมากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถยับยั้งการเติบโตและการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้ระดับหนึ่งด้วยการรักษาแบบมาตรฐาน โรคมะเร็งชนิดเดียวกันในผู้ป่วยแต่ละรายอาจตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตร
  2018-07-15 16:20
 • โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ “รักแม่...รักษ์สุขภาพ (ดวงตา) แม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายในงานมีนิทรรศการ พร้อมบริการตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ร่วมงาน อาทิ การตรวจวัดความดันตา เพื่อคัดกรองต้อหิน การถ่ายรูปดูจอประสาทตา เพื่อตรวจหาความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอตา และการตรวจตาโดยจักษุแพทย์
  2017-08-09 21:20
 • ประธานคณะทำงานพัฒนา Protocal รักษามะเร็งของ สปสช.ย้ำ กำหนดแนวทางการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถอดแบบจากต่างประเทศมาปรับให้เหมาะกับเมืองไทย ชี้ช่วยให้คนไข้ปลอดภัย-เข้าถึงยามากขึ้น
  2017-08-04 12:31
 • สปสช.จับมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง Service Plan สธ. ราชวิทยาลัย ปรับปรุงแนวทางรักษาผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทอง ปี 61 เพิ่มเป็น 11 กลุ่มโรค 21 โปรโตคอล เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมยาจำเป็นหลายรายการ
  2017-07-07 17:36
 • บอร์ด สปสช.อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาราคาแพงแต่จำเป็นต้องใช้ หรือยา จ(2) ในปี 58 อีก 4 รายการ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโรคมะเร็ง รองเลขาธิการ สปสช.เผย ตั้งแต่ปี 52 อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาไปแล้ว 17 รายการ ช่วยผู้ป่วยได้รับยากว่า 41,000 ราย แจงผลศึกษาพบ ความคุ้มค่า ทั้งในการยืดชีวิตผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิต และการประหยัดงบประมาณจากการที่ไม่ต้องรักษาแบบประคับประคอง ด้านแพทย์มะเร็งชี้ถือเป็นนิมิตร์หมายใหม่ เหตุบอร์ด สปสช.เพิ่มยามุ่งเป้าตัวใหม่ แถมต่อรองได้ราคาถูกลง ช่วยยกมาตรฐานรักษาผู้ป่วยมะเร็งของไทยก้าวหน้าอีกระดับ
  2015-07-19 17:17
 • พญ.สุดสวาท ผช.ผอ.รพ.ราชวิถี ประธานคณะทำงานจัดทำโปรโตคอลรักษามะเร็งสิทธิ 30 บาท แจงการมีโปรโตคอลเพื่อให้มีมาตรฐานการรักษา สหรัฐฯ ยุโรป ก็จัดทำแนวทางการรักษาเช่นกัน ยืนยันโปรโตคอลรักษามะเร็งสิทธิ 30 บาท ครอบคลุมยาพื้นฐาน และยาจำเป็นบางตัวที่มีราคาแพงหากอยู่ในโปรโตคอลก็เบิกจ่ายได้สูงขึ้น ยกเว้นยามุ่งเป้าที่มีราคาแพงมากระดับครึ่งแสนถึงสามแสนบาทต่อเดือน เข้าใจแพทย์ต้องการรักษาได้ผลดี แต่หากมีงบจำกัด ก็ต้องหาวิธีการ เสนอต่อรองราคายามุ่งเป้า ซื้อภาพรวมระดับประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยที่ร่วมจ่ายเข้าถึงยาได้ ยืนยัน ยา จ(2) ที่สปสช.จัดหามีคุณภาพ เพราะมะเร็งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
  2015-07-15 14:55