สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

 • ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณโดยใช้กลไกระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ
  2020-04-02 23:17
 • กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยื่นอุทธรณ์ กรณีถูกตัดงบกองทุน 8 พันล้านบาท จากเดิม 12,554 ล้านบาท ลดลง 63.7 ของงบประมาณกองทุน
  2019-12-05 13:33
 • บ้านเมือง - ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสาธารณสุข อันเกิดจากภาวะบกพร่องของสุขอนามัยเชิงประชากร และอาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค สกว.
  2013-09-27 10:05
 •   เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 พฤษภาคม ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมคณะนักวิจัยร่วมกันแถลงข่าวการค้นพบยีนกลายพันธุ์สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี
  2012-05-31 09:28