สุธา เจียรมณีโชติชัย

 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยโตเกียว  พบความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในข้าวเหนียว เหตุใช้น้ำฟลูออไรด์สูงแช่ข้าวนาน หากบริโภคเข้าไปสะสมนาน อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันตกกระ พร้อมแนะควรใช้น้ำที่มีฟลูออไรด์ต่ำไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร แช่ข้าวเหนียวหรือลดเวลาให้น้อยลง
  2014-11-26 14:56
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ปัญหาฟันตกกระ สนับสนุนท้องถิ่นพื้นที่เสี่ยงฟลูออไรด์ในน้ำสูง ส่งตัวอย่างน้ำประปาตรวจหาฟลูออไรด์ หวังป้องกันโรคฟันตกกระให้กับประชาชนในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยการครอบฟันกว่า 10,000 บาทต่อคนด้วย
  2014-11-20 19:05
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนข้อมูลโลกโซเชียลเสี่ยงทำสุขภาพช่องปากแย่ ชี้ มะนาวผสมเบคกิ้งโซดาฟอกฟันขาว มีผลต่อผิวฟัน ทำฟันกร่อน แนะอยากฟันขาวควรแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยสูตร 222 และพบ ทันตแพทย์เป็นประจำ
  2014-10-27 10:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยพบโรคฟันผุในเด็กประถมมากถึงร้อยละ53 เฉพาะภาคใต้พบสูงถึงร้อยละ 70 สาเหตุจากไม่แปรงฟันหลังดื่มน้ำหวานและกินขนมก่อนเข้านอน ในขณะที่การเข้ารับบริการดูแลช่องปากเด็กประถมมีเพียงร้อยละ 30 ซึ่งปัญหาฟันผุ จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เร่งจัดทำแผนยกเครื่องระบบบริการดูแลให้เป็น 1 ใน 10 สาขาหลักของทุกเขตสุขภาพ ให้ทันตแพทย์เป็นผู้จัดการเรื่องทันตสุขภาพในอำเภอ เน้นงานส่งเสริมและป้องกัน เป็นเครือข่ายบริการตั้งระดับเชี่ยวชาญถึงปฐมภูมิ ตั้งเป้าให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
  2014-09-07 19:46
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคในช่องปากมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เร่งควบคุมป้องกันโดยจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เดินหน้าปรับคู่มือพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนอย่างเหมาะสม
  2014-07-16 19:07
 • กรมอนามัย เผยผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้น คาดกว่า 2 แสนรายทั่วประเทศต้องใส่ฟันเทียม ลงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี คืนรอยยิ้ม จับมือมูลนิธิโอสถสภา และจังหวัดสุพรรณบุรี มอบฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ 100 ราย สร้างสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมเผยผู้สูงอายุ 236,000 รายทั่วประเทศ ยังคงต้องการใส่ฟันเทียม
  2014-07-02 16:31
 • ไทยมีขยะติดเชื้อ 43 ล้านกิโลกรมต่อปี เพิ่มขึ้นตามอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน วิธีกำจัดดีที่สุดคือ การเผา แต่เตาเผามาตรฐานมีไม่เพียงพอ เตรียมเสนอเพิ่มค่ากำจัดขยะ จูงใจให้เอกชนลงลงทุนสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อมาตรฐานเพิ่มขึ้น
  2014-06-20 10:16
 • แม้เรื่องทันตกรรมหรือ "ฟัน" จะดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในระบบสาธารณสุขของไทย แต่กลับส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาสุขภาพปากและฟันอาจนำไปสู่โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด และโรคร้ายอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องภาวะโภชนาการ การเคี้ยวอาหาร การรับรสชาติ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโต ฯลฯ เหตุนี้ เรื่องของฟันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เริ่มตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ อย่างฟันผุ ไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆ จากการสูญเสียฟัน รวมทั้งการปล่อยให้ปากและฟันมีปัญหาซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้
  2014-06-08 18:06
 • กรมอนามัย ขยายพื้นที่การดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์โดยในปีนี้เริ่มที่จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดแรก โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 80,000 คน ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ตั้งแต่เทอมแรก เล็งขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  2014-05-30 12:05
 • เด็กไทยเกิดน้อยลงเหลือ 8 แสนคนต่อปี แต่เกิดจากแม่วัยรุ่นมากขึ้น กรมอนามัยเดินหน้างานอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นมากขึ้น หวังแก้ปัญหา
  2014-05-21 17:11
 • กระทรวงสาธารณสุข วางระบบการจัดบริการด้านทันตกรรมและโรคในช่องปากในปี 2557 - 2560 เน้นหนัก 4 กลุ่ม เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากป้องกันโรคมากขึ้น พร้อมจัดบริการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุเร็วขึ้น ไม่ถึง 6 เดือน
  2014-05-17 11:02
 • มติชน - นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการขูดหินปูนหรือหินน้ำลาย เพื่อป้องกันเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ ทั้งนี้ จากการสำรวจโดยสำนักทันตสาธารณสุขในปี 2555 พบว่าคนไทยวัยทำงานกว่าร้อยละ 70 มีหินปูนเกาะบนตัวฟันต้องขูดหินปูน ซึ่งทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนทำให้หินปูนหลุดออก และยังมีเครื่องมือชิ้นเล็ก (Hand instruments) ขูดหินปูนโดยละเอียดอีกครั้ง และในขั้นตอนอาจทำให้มีเลือดออกบ้างมากน้อยแตกต่างกันไป แต่จะไม่กระทบกับผู้ป่วย
  2014-04-08 08:56

Pages