สุปาณี เสนาดิสัย

  • สมาคมพยาบาลฯ จัดทำข้อเสนอ “มาตรการเยียวยาพยาบาลเสียชีวิต บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่” เปิดพยาบาลทั่วประเทศลงชื่อร่วมหนุน ล่าสุด 4 หมื่นชื่อแล้ว ตั้งเป้าแสนรายชื่อ หลังปีใหม่เตรียมยื่น “รมว.สาธารณสุข” เร่งสร้างขวัญกำลังใจพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ แก้ปัญหาพยาบาลขาดแคลน พร้อมแจงอัตราเงินเยียวยา ยึดหลักเกณฑ์ทหารตำรวจ เสียชีวิตเยียวยา 5 ล้านบาท พิการสูญเสียอวัยวะสำคัญ 4 ล้านบาท
    2018-12-28 12:08
  • สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรแล้ว 82 แห่ง สังกัด ศธ.48 รัฐบาล 27 แห่ง เอกชน 21 แห่ง สธ.29 แห่ง กลาโหม 3 แห่ง สตช. แห่ง กทม. 1 แห่ง ตรวจสอบได้ที่ www.tnc.or.th
    2013-03-08 14:37