สุพรรณ ศรีธรรมมา

 • ยอดผู้ป่วยเหตุชุมนุมนิ่งแล้ว ไม่มีเพิ่มเติม พบแค่เป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ 12 ราย แนะดูแลความอบอุ่นร่างกาย ดื่มน้ำมากๆ เหตุอากาศเย็นลง ด้านคนเจ็บจากเหตุชุมนุมที่นอนรักษาในโรงพยาบาลเหลืออยู่ 12 ราย เตือนผู้ชุมนุม ปชช.หากเครียดจากการเมือง ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต
  2013-12-11 16:23
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณ สุข (สธ.), โรงพยาบาลพระมง กุฎเกล้า, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนดำเนินงานด้านการแพทย์รองรับการชุมนุมในวันที่ 10 ธ.ค.
  2013-12-11 11:11
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยแพทย์รับมือการชุมนุมวันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง วานนี้ทีมแพทย์ฉุกเฉินทำงานใกล้ชิดระหว่างรัฐ-เอกชน –จิตอาสา ไม่มีผู้บาดเจ็บ พบผู้ชุมนุมป่วย เช่นวิงเวียน เป็นลม มีอาการชัก แน่นหน้าอก โดยส่งรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 15 ราย รับตัวไว้ในโรงพยาบาล 2 ราย ส่วนยอดผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังคงนอนรักษาตัวจำนวน 15 ราย ไม่มีรายใดอาการหนัก
  2013-12-10 15:27
 • บ้านเมือง - น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันหลายปี จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของไทยในปี 2552 พบว่า มะเร็งที่พบมากในผู้ชาย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วนผู้หญิงที่พบมาก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ ทั้งนี้ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่ทราบแน่ชัด โดย 2 ใน 3 ของสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมและสิ่งแวดล้อม และประมาณ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยสามารถป้องกันได้ ซึ่งวันที่ 10 ธ.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ สถาบ
  2013-12-10 10:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดแผนปฏิบัติการ จัดอัตรากำลังทีมแพทย์ พยาบาลให้การดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนเต็มพิกัดทั้งเจ็บป่วยฉุกเฉินและป่วยทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์เอราวัณ กทม. วชิรพยาบาล สภากาชาดไทย    รพ.รามาธิบดี รพ.พระมุงกุฎเกล้า  มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  โดยไม่เลือกฝ่าย   แนะประชาชนหากป่วยฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหน่วยแพทย์ที่หมายเลข 1646 และ 1669 ทันที
  2013-12-09 15:07
 • ผู้ป่วยมะเร็งเตรียมเฮ สปสช.เดินหน้าบูรณาการมะเร็ง 3 กองทุน ทั้งตรวจคัดกรองฟรี รักษาให้ยามาตรฐานเดียว
  2013-12-09 09:19
 • สธ. เตรียมแผนรับการชุมนุมใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 9 ธันวาคม 2556 นี้ สำรองเตียงโรงพยาบาลรับผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมบริการเต็มที่ จัดทีมแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงจากรพ.สังกัดกรมการแพทย์ รพ.รามาธิบดี และรพ.พระมงกุฎเกล้า รวม 10 ทีม และทีมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานจากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และร่วมกตัญญูเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากสนามอีกเกือบ 30 ทีม ให้ประชาชนโทรแจ้งทีมแพทย์ฉุกเฉินที่ 1646 หรือ 1669
  2013-12-08 18:53
 • แนวหน้า - ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข(ส่วนหน้า)กรณีชุมนุมการเมือง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ประชุมทีมแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.เลิดสิน และรพ.สงฆ์ และทีมกู้ชีพจากมูลนิธิฯ ประเมินสถานการณ์จากการชุมนุมการเมืองและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ
  2013-12-08 09:56
 • นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมคณะแพทย์และผู้บริหาร เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีชุมนุมทางการเมือง โดยได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน เตรียมพร้อมจัดทีมแพทย์ตามแผนเอราวัณ 3 ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู เพื่อรับส่งต่อผู้เจ็บป่ว
  2013-12-07 13:57
 • วันนี้ (4 ธันวาคม 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมทางการเมือง ที่นอนพักรักษาตัวในวชิระพยาบาล และโรงพยาบาลหัวเฉียวฯ ทุกรายอาการปลอดภัย
  2013-12-04 18:30
 • นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จาก รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ซึ่งจัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดของหญิงไทย โดยมีผู้ป่วยทั่วประเทศสูงกว่า 20,000 คนต่อปี จึงได้จัดหาเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยมาใช้ในการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อยืนยันและเพิ่มคุณภาพการตรวจรักษาและวินิจฉัยมะเร็งเต้านม โดยนำเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมอนุภาคโพสิตรอนหรือเครื่อง PEM ซึ่ง เป็นเครื่องแรกในภูมิภาคอาเซียนมาใช้ในโรงพยาบาลราชวิถี รวมทั้ง เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ดูงานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใ
  2013-11-21 13:31
 • ไทยโพสต์ - กรมการแพทย์จับมือภาคีเครือข่ายต้านใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็น ระบุรัฐสูญเสียเงินกว่า หมื่นล้านบาท ซื้อยาปฏิชีวนะ พร้อมชี้ 3  แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
  2013-11-21 13:27

Pages