สุพรรณ ศรีธรรมมา

 •  
  2012-11-27 12:07
 • ร่างระเบียบใหม่เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อจากพนักงานลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงาน ก.สธ.ไม่ได้ช่วยอะไร  สิ่งสำคัญควรเยียวยา ตามข้อเรียกร้องของพยาบาลที่ประสบปัญหาก่อน
  2012-11-24 09:13
 •   เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการว่า สธ.มี บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รอการบรรจุประมาณ 30,000 ตำแหน่ง การแก้ปัญหากลุ่มแรกจะหาตำแหน่งบรรจุให้ลูกจ้างที่ทำงานมานานหลายปีตั้งแต่ปี 2549-2551 ประมาณ 11,000 คน เริ่มตั้งแต่ ม.ค.?มิ.ย. 2556 ประมาณ 4,000 ตำแหน่ง ส่วนจะเป็นกลุ่มวิชาชีพไหนก่อนอยู่ระหว่างการหารือ และสำรวจความเห็น
  2012-11-20 11:57
 •   เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐสินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการว่า ขณะนี้สธ.มีบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพที่ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรอการบรรจุประมาณ 30,000 ตำแหน่ง แต่จะหาตำแหน่งบรรจุกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานมานานหลายปีตั้งแต่ปี 2549-2551 ประมาณ 11,000 คน เป็นอันดับแรก เริ่มบรรจุได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556 ประมาณ 4,000 ตำแหน่ง ส่วนจะเป็นสาขาวิชาชีพใดนั้น สธ.อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  2012-11-20 10:52
 •   "ต้องยอมรับว่าการจะบรรจุทุกคนให้เป็นข้าราชการในเวลาเดียวกันคงไม่ได้ แต่ระหว่างรอหากมีรูปแบบอื่นที่ดีกว่าลูกจ้างชั่วคราว ย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลย..." ถ้อยคำของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวไว้ ระหว่างหารือ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) แทน
  2012-11-10 09:52
 • จากการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแนวทางในการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว โดยเฉพาะสาขาพยาบาลที่ก่อม็อบเรียกร้องให้มีการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะใช้แนวทางปรับเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้อัตราบรรจุเป็นข้าราชการไม่ครบจำนวนนั้น
  2012-11-01 14:30
 •   นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการออกระเบียบปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ก.สธ.) ว่า หากมีผลบังคับใช้ สธ.จะต้องปรับรูปแบบการบริหารในส่วนภูมิภาค 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งแต่ละเขตมีประชากรราว 3-5 ล้านคน โดยจะพิจารณาถึงอัตรากำลังทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ และส่วนที่เป็นพนักงาน ก.สธ. อีกทั้งต้องพิจารณาค่าตอบแทนด้วย
  2012-11-01 13:06
 •  
  2012-11-01 13:03
 • กระทรวงสาธารณสุขหาทางออกให้ 'พนักงานลูกจ้างชั่วคราว' เล็งออกระเบียบ พนง.กสธ. จ่ายเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ 1.2 เท่า เพิ่มสิทธิและสวัสดิการเพียบ เริ่ม 1 มกราคม 2556
  2012-10-31 15:06
 •  
  2012-10-18 11:38
 • สมัชชาสุขภาพ พบแรงงานข้ามชาติในไทย 4 ล้านคน เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ เสนอ สธ. ปรับนโยบาย "นำแรงงานข้ามชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ" ชี้ช่วยระบบโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเติบโต ขณะที่รพ.อุ้มผาง-รพ.สมุทรสาคร" แบกรับค่ารักษาปีละ 28 ล้านบาท
  2012-10-16 08:50
 • เวลา 3 เดือน หากไม่คืบ ขู่ชุมนุมยืดเยื้อต้นปีหน้า ด้าน ครม.ตีกลับแผนกำลังคน สธ.ขอให้ทบทวนคำขอบรรจุ 76,000 ตำแหน่ง "รองปลัด สธ." เผย เตรียมหารือร่วม กพ.สภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณภายในเดือนนี้ ถกตัวเลขตำแหน่งใหม่
  2012-10-16 08:44

Pages