สุพรรณ ศรีธรรมมา

  • สาธารณสุขจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด“นวดไทย มรดกไทย สู่มรดกโลก” ที่เมืองทองธานี ปีนี้เน้นเผยแพร่นวดไทยเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและเทศ ภายหลังองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก โดยในปี 2556 เร่งผลิตแพทย์แผนไทยส่งไปประจำ รพ.สต. ให้ครบ 400 แห่ง เปิดโรงพยาบาลรักษาด้วยแพทย์แผนไทยขนานแท้ต้นแบบ 14 แห่ง เชื่อนวดไทยจะลดการใช้ยาแก้ปวด ยาคลายเครียดลงได้มาก และจัดทำราคากลางยาสมุนไพร/ยาแผนไทยเป็นกรอบการจัดซื้อมาตรฐานเดียวกัน
    2012-09-05 16:00
  • กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จี้รัฐทุ่มงบซื้อใบลานป้องกันการสูญหาย แนะรวบรวมสูตรและตำรับยาตามหอสมุดแห่งชาติและวัดวาอาราม ด้านกรมพัฒนาแพทย์แผนไทย เล็ง ดึงหมอพื้นบ้านช่วยตรวจสอบตำรับยาในแต่ละภาค
    2012-06-06 08:49
  •   รมว.สธ.ส่งเสริมแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย ให้รพ.สังกัดสธ.ทุกระดับ เพิ่มบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกด้วยแพทย์แผนไทยและใช้ยาสมุนไพร เริ่มในปีนี้ ให้ได้ร้อยละ 10 ของผู้รับบริการทั้งหมด และเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปีหน้า โดยในปี 2555 จะเพิ่มยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก 4 รายการ และให้ได้ 100 รายการภายในปี 2558 เพื่อใช้แทนยาแผนปัจจุบัน 
    2012-05-18 13:27

Pages