สุพรรณ ศรีธรรมมา

 • กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการเชิงรุก ช่วยคนพิการ เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้าจัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฟรี 1,500 คน พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการจดทะเบียนและดูแลคนพิการ 1,000 คน นำร่องในเขตสุขภาพที่ 2 มอบรถทำแขน-ขาเทียม มูลค่า 12.5 ล้านบาท ให้ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ช่วยให้คนพิการใน 5 จังหวัดเข้าถึงบริการสะดวก เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
  2016-02-11 13:40
 • แพทย์พบคนไทยป่วยเป็นโรคตามากขึ้น เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาอาหารเสริมอวดอ้างสรรพคุณในการรักษา ชี้หากพบความผิดปกติกับดวงตาให้รีบพบจักษุแพทย์ ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แนะวิธีดูแลดวงตาให้สดใสห่างไกลโรค
  2016-02-04 16:42
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ถ้าเกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขับรถ ปีนเขา ว่ายน้ำ เดินข้ามถนน เป็นต้น จะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ แนะหากเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนควรหยุดพักเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียทางร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  2016-01-18 16:41
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคกรดไหลย้อนภัยใกล้ตัวที่พบมากขึ้นในกลุ่มคนมีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม ชี้หากปล่อยทิ้งไว้นานเรื้อรัง อาจนำไปสู่มะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้ แนะลดชา กาแฟ ของมัน และรับประทานอาหารให้ตรงเวลาครบทุกมื้อ
  2016-01-11 13:19
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคตาขี้เกียจพบมากในเด็ก ทำให้ตามัวลง ถ้าไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที อาจทำให้ตามัวแบบถาวร ชี้ผู้ปกครองควรสังเกตความผิดปกติทางตาที่เกิดขึ้นกับเด็ก หากมีความผิดปกติด้านการมองเห็นควรพบจักษุแพทย์ทันที
  2016-01-07 14:07
 • กรมการแพทย์ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ในการเลือกบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมเตรียมนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ นำร่องใช้เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.
  2015-12-10 12:25
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตดับหนึ่งของคนไทยต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่าอาหารมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งประมาณ 30-50% แนะลดเสี่ยงด้วย 9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง
  2015-12-09 11:54
 • กรมการแพทย์ เผยโรคมะเร็งตับเป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตอันดับ 1 ในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหมด ประมาณ 15,000 รายต่อปี ระบุผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะที่เป็นมากแล้ว การรักษาจึงทำได้เพียงประคับประคองอาการเท่านั้น
  2015-11-26 15:15
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กไม่ถูกต้อง มาจากพฤติกรรมซื้อยาใช้เอง ร้องขอยาจากแพทย์ และใช้ยาผิดข้อบ่งชี้ ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาทวีความรุนแรงมากขึ้น แนะให้ใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น กินยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์สั่ง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ยาแรงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการดื้อยาจนไม่มียาขนานต่อไปใช้รักษาได้
  2015-11-16 18:26
 • สธ.เผยคนไทยมีภาวะไตเรื้อรัง ประมาณ 7.6 ล้านคน เหตุจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 70,000 คนต้องทุกข์ทรมาน รัฐบาลต้องจ่ายค่ารักษาปีละกว่า 10,000 ล้านบาท จากงานวิจัยที่กำแพงเพชรพบการเปิดคลินิกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ดูแลรักษาด้วยทีมสหวิชาชีพ ทั้งยา อาหาร ออกกำลังกายและติดตามเยี่ยมบ้าน ได้ผลดี ช่วยชะลอความเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่ระยะสุดท้าย ยืดเวลาล้างไตออกไปได้ประมาณ 7 ปี ตั้งเป้าปี 59 เปิดครบทุกแห่งใน รพช. หลังครอบคลุมทุก รพศ./รพท.แล้ว
  2015-11-13 09:53
 • กรมการแพทย์ชี้โรคต้อเนื้อเกิดจากการถูกลม แสงแดด ฝุ่น ความร้อน รังสี ทำให้เยื่อบุตาเสื่อม พบบ่อยในประเทศเขตร้อน พบมากในช่วงอายุ 30 – 35 ปี แนะใส่แว่นป้องกันแสงแดด ฝุ่น ลม ควัน ก่อนออกจากบ้าน และหากต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ควรพักสายตาเป็นระยะ โดยการหลับตาและมองไกลประมาณ 2-3 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง จะช่วยถนอมสายตาได้
  2015-11-09 15:54
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ยกปัญหาอุบัติเหตุเป็นวาระกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตลอดปี ให้ทุกจังหวัดนำข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มาวิเคราะห์หาจุดอันตรายอย่างน้อย 5 จุด เสนอหน่วยงานในพื้นที่และชุมชนจัดการปิดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย ประเมินผลทุก 3 เดือน
  2015-11-09 14:51

Pages