สุพรรณ ศรีธรรมมา

 • นสพ.มติชน : คาด นพ.ปิยะสกล อาจเปิดให้แคนดิเดตปลัด สธ. ที่ตอนนี้มีชื่อ นพ.โสภณ และ นพ.สุพรรณ ให้แสดงวิสัยทัศน์ก่อนเสนอชื่อเป็นปลัด สธ.คนใหม่ ต่อครม.ในสัปดาห์หน้า
  2015-08-26 13:12
 • สถาบันมะเร็งจัดโครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก” ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่บุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฟรี จำนวน 184 ราย เผยตัวเลขผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย คิดเป็น 28.6 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอายุน้อยสุด 20 ปี ชี้ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงสูง แนะควรได้รับการค้นหาและตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก รวมทั้งตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ระบุหากพบเร็วจะรักษาได้ผลดี
  2015-08-25 18:44
 • รมว.สธ.เผย รพ.ทุกแห่งทั้งรัฐเอกชน ให้การดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์อย่างเต็มที่ พร้อมประสานดูแลค่ารักษาตามสิทธิ์ ยอดล่าสุดเวลา 9.00 น. วันนี้ ผู้บาดเจ็บรวม 108 ราย นอนพักรักษาตัวรวม 67 รายใน รพ. 13 แห่ง ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 11 ราย มีผู้เสียชีวิต 20 ราย    
  2015-08-18 12:43
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเครือข่ายบริการสาขาโรคหัวใจ ช่วยลดอัตราการตายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเหลือร้อยละ 10.64 ผู้ป่วยได้รับการขยายหลอดเลือดเพิ่มเป็นร้อยละ 69.08 ทำโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” เพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวในทั้ง 12 เขตสุขภาพ คลินิกให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในโรงพยาบาลจังหวัด และให้บริการยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
  2015-08-14 14:54
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ทั้งในส่วนส่วนภูมิภาคและ กทม .โดยในส่วนภูมิภาคมอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกทม.เตรียมทีมแพทย์ 200 ทีม ประจำจุดปฐมพยาบาล ตลอดเส้นทางขบวนจักรยาน และในทีมจักรยานแพทย์ พร้อมโรงพยาบาลปลายทางรับส่งต่อ ทำงานร่วมกับ ทหาร ตำรวจ กทม. โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ  เพื่อดูแลด้านสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีที่สุด
  2015-08-13 16:04
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ภัยเงียบโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุทั้งชายหญิง ผู้หญิงที่ผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง และผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค แนะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวได้
  2015-08-11 16:38
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้ผู้ป่วยเบาหวานเรื้อรัง เสี่ยงเกิดโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติ แนะกินแต่พอดี ควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะสามารถชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดได้
  2015-08-10 15:47
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยเดือน ก.ย. นี้ ได้เห็นร่างแนวทางมาตรฐานตรวจสุขภาพของคนไทย ผนึกกำลัง 3 กองทุน ทั้ง สปสช. ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง วางหลักเกณฑ์พื้นฐานเพื่อให้สิทธิประชาชน เตรียมเสนอ รมว. สาธารณสุข และ ครม. ขณะที่ นพ.วิวัฒน์ ชี้คนไทยจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบบริการตรวจสุขภาพ
  2015-08-07 15:32
 • กรมการแพทย์จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่อง “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 ราย ที่ต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากและต้องการใส่รากฟันเทียมช่วยยึดฟันเทียม พร้อมสานความร่วมมือทันตบุคลากรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
  2015-07-29 17:10
 • อธิบดีกรมการแพทย์เตือนสิงห์สุราทำร่างกายทรุดโทรม โรคแทรกซ้อน สมองเสื่อม พร้อมเผยตัวเลขนักดื่มส่วนใหญ่อยู่วัยกลางคน ว่างงาน รับจ้าง สาเหตุสำคัญเกิดจากเพื่อนชวน แนะใช้โอกาสเข้าพรรษาเลิกสุราเพื่อครอบครัวและอนาคตที่ดี
  2015-07-29 16:36
 • กรมการแพทย์ สปสช. อภ. จับมือวางระบบบริหารจัดการ “ยาบริจาคราคาแพงที่ได้รับจากบริษัทยา” ครั้งแรก ประเดิมยามะเร็งเม็ดเลือดขาว ยามะเร็งระบบทางเดินอาหาร หลังบริษัทผู้ผลิตยินดีช่วยผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้าถึงยา มูลค่าร่วม 2 พันล้านบาท
  2015-07-24 15:41
 • สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ จับมือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และColombo Plan Secretariat พัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด หวังให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  2015-07-22 19:44

Pages