สุพรรณ ศรีธรรมมา

 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกลุ่มคนวัยสูงอายุเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อม แนะทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองสม่ำเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบหมู่  พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด จะทำให้ห่างไกลจากโรค
  2015-07-22 18:50
 • สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีมาตรฐาน หวังลดอัตราพิการ เสียชีวิตของผู้ป่วย
  2015-07-21 19:19
 • อธิบดีกรมการแพทย์ระบุ “โรคข้ออักเสบ” เกิดจากข้อเสื่อมสภาพ บาดเจ็บ อักเสบ หรือติดเชื้อ ทำให้ปวด บวม ข้อแข็ง ชี้หากมีภาวะอ้วนร่วมด้วยจะส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้น พร้อมแนะควรออกกำลังกายด้วยการเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และเต้นรำ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ
  2015-07-03 18:21
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทย 3–5 ปีมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 นักเรียนชั้นป.1ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ จับมือมหาดไทย ศึกษา และพัฒนาสังคมฯ เร่งพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดให้เหลือกว่า 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
  2015-06-24 15:58
 • แพทย์เผยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมแนะผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4 - 6 เดือน เพื่อให้สุขภาพฟันและช่องปากของผู้สูงอายุแข็งแรงอยู่เสมอ
  2015-06-19 17:21
 • อธิบดีกรมการแพทย์แนะประชาชนเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกซีเกมส์ 2015 พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ อาทิ หลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สมองเสื่อม โดยการแบ่งเวลาออกกำลังอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดี มีความสุข 
  2015-06-06 20:37
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยตาบอด โดยมีสาเหตุจากต้อกระจกร้อยละ 70 เร่งผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดที่ตกค้างอยู่ 70,000 ราย เร่งค้นหาและเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียน และรอผ่าตัดภายใน 30 วัน ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนผ่าไปแล้ว 35,000 ราย คาดจะทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60,000 ราย พร้อมมั่นใจจะขจัดปัญหาตาบอดจากต้อกระจกให้หมดได้ภายในปี 2560 แนะประชาชนหากสายตาพร่ามัว มองไม่เห็น เห็นแสงเป็นประกาย ให้รีบมาพบแพทย์ทันที โรคนี้รักษาหายขาดได้
  2015-05-30 09:28
 • สธ.พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือ ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน (ทีมเมิร์ท) มาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัวทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ รองรับภัยพิบัติฉุกเฉินในประเทศ อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม พร้อมบริการดูเเลรักษาผู้ประสบภัย ในพื้นที่ภายใน 6- 12 ชั่วโมง ตั้งเป้าให้ได้ 76 ทีมภายในปี 2559
  2015-05-26 13:09
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้คนไทยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าตนเองมีภาวะของโรคดังกล่าว แนะประชาชนเข้ารับการตรวจวัดความดันโลหิตของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค 
  2015-05-16 19:00
 • สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ นำเทคโนโลยีขั้นสูงผ่าตัดผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดใหญ่ แผลเล็ก กลับบ้านได้เร็ว
  2015-05-05 20:16
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ โดยมี พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ต้อนรับ ณ สถาบันโรคทรวงอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58
  2015-05-05 19:10
 • สธ.เผยอาการอักเสบจากพิษด้วงก้นกระดก ไม่ได้รุนแรงน่ากลัวตามที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ข้อควรระวัง เมื่อพบด้วงชนิดนี้ อย่าตีหรือบดขยี้ เพราะอาจถูกสารพิษทำให้ผิวหนังอักเสบเฉียบพลัน ปวดแสบปวดร้อน เป็นแผลพุพอง รายที่แพ้รุนแรงอาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ หากพิษเข้าตาอาจตาบอดได้ แนะวิธีแก้ไข หากถูกพิษ ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหรือใช้แอมโมเนียเช็ดออกจะช่วยบรรเทาอาการได้
  2015-05-05 12:38

Pages