สุรพงษ์ กองจันทึก

 • กฎหมายไทยบังคับให้เด็กข้ามชาติทุกคนต้องได้รับการแจ้งเกิด นักกฎหมาย ระบุ รัฐต้องออกเอกสารแสดงตัวให้ในฐานะที่เป็นคน ส่งผลให้เข้าถึงสิทธิ-สวัสดิการพื้นฐาน ยืนยันเจ้าหน้าที่ทะเบียนไม่มีอำนาจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
  2018-09-01 12:30
 • ผอ.ศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงฯ เผย กลุ่มเปราะบางเข้าไม่ถึง “สิทธิบัตรทอง” ผลจากกฤษฎีกาตีความพลาด จำกัดผู้มีสิทธิเฉพาะปวงชนชาวไทยมีสัญชาติไทย ชี้ประเทศมีคนไทยหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนไร้บ้าน คนไทยพลัดถิ่น ชนกลุ่มน้อย และชาวมอแกน อยู่ในประเทศตั้งแต่เกิด พร้อมแนะ สปสช.ต้องกล้าทักท้วงกฤษฎีกา ส่งตีความมาตรา 5 ใหม่
  2017-08-08 19:30
 • อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ แนะ สธ.ออกมาตรการเข้ม โรงพยาบาลไหนไม่ขายประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้ถือว่ามีความผิด แก้ปัญหาคลอดลูกแล้วทิ้งเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ชี้ยิ่งขายประกันเยอะ สธ.ยิ่งได้กำไร
  2017-06-26 20:29
 • ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ เผยยังมีเด็กไร้สัญชาติใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีอีกเพียบ แจงการไร้สถานะทางทะเบียน ทำให้เด็กกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิรักษาพยาบาล การเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้เรียนจนจบปริญญาก็ไม่สามารถทำงาน ทำธุรกรรม และเลือกตั้งได้
  2016-09-01 11:10
 • นสพ.ข่าวสด : อนุ กก.ผู้ไร้สัญชาติ สภาทนายความ เผย กรมการปกครองร่วมกับศึกษาธิการ นำร่องแก้ปัญหาเด็กนักเรียนไร้สถานะ จ.ตาก กว่า 1 พันคน ทุกคนต้องมีเลข 13 หลักและบัตรแสดงตนเพื่อได้สิทธิการศึกษา ก่อนขยายเพื่อแก้ปัญหากลุ่มนักเรียนไร้สถานะทั่วประเทศที่มีกว่า 7 หมื่นคน ส่วนสิทธิด้านสุขภาพ สธ.เตรียมเสนอ ครม.คืนสิทธิ
  2016-02-05 12:56
 • เวทีเสวนา “สิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพเด็กที่ไม่สถานะทางทะเบียน” ห่วงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข “นักเรียนไร้สถานะทางทะเบียน” เกือบ 7 หมื่นคน สะดุด หลัง มท.ขอสำรวจข้อมูลคุณภาพ ม.38 พ.ร.บ.ทะเบียบราษฎร์ แถม สธ.โยกย้ายผู้บริหารใหม่ เลื่อนประชุม คกก.คืนสิทธิบุคคลมีสถานะและสิทธิ 16 พ.ย. ไม่มีกำหนด หวั่นยืดเยื้อทำเด็กไทยตามแนวชายแดน ไม่มีเลข 13 หลักไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล ส่งผล รพ.พื้นที่รับภาระค่ารักษาต่อเนื่อง กระทบงานป้องกันควบคุมโรคในประเทศ ชี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำเรื่องเสนอต่อ ครม.
  2015-11-20 15:10
 • ปี 59 สธ.ได้รับจัดสรรงบดูแลสิทธิหลักประกันสุขภาพคนไร้สถานะ 626,027 คน 1,279,152,900 บาท เฉลี่ย 2,043.29 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มนักเรียนที่รอการพิสูจน์สถานะและสิทธิกว่า 7 หมื่นคน ก.สาธารณสุข เตรียมหารือร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ และ ก.มหาดไทย เพื่อได้ข้อมูลชัดเจนก่อนเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติให้สิทธิหลักประกันสุขภาพต่อไป
  2015-10-15 14:18
 • Facebook/บีบีซีไทย BBC Thai รายงานว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีรับฟ้องคดีลูกจ้างชาวเอธิโอเปียวัย 26 ปี ฟ้องนายจ้างซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ WHO ประจำประเทศไทยด้วยข้อหาค้ามนุษย์ เอาคนลงเป็นทาส หน่วงเหนี่ยวกักขังและทำร้ายร่างกาย
  2015-09-12 11:33
 • “สุรพงษ์ กองจันทึก” คาดยังมีคนไร้สัญชาติตกค้างเข้าไม่ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพอีกนับแสนคน แม้สธ.จะเตรียมเสนอ ครม.ขยายสิทธิรักษาพยาบาลเพิ่มอีก 285,171 คนแล้วก็ตาม แนะจัดสรรงบสงเคราะห์รักษาพยาบาลเพิ่มตามภาระงานในแต่ละโรงพยาบาล และให้มหาดไทยเร่งมอบเลข 13 หลักโดยเร็ว
  2015-04-02 17:23
 • แรงงานต่างด้าวมีประกันสุขภาพในระดับที่ต่ำ และยังไม่ครอบคลุม ส่งผลรพ.ต้องแบกรับภาระค่ารักษา ขณะที่กองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของสธ.แม้มีรายรับมากกว่ารายจ่าย แต่อนาคตอาจมีปัญหาด้านการเงิน เพราะรายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนะสธ.กำหนดนโยบายชัดเจน ต้องครอบคลุมโรคเอดส์ เน้นส่งเสริมป้องกัน และต้องบังคับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนมีประกันสุขภาพตามกฎหมาย ไม่ใช่แบบสมัครใจ เสนอรัฐเร่งวางมาตรการเชิงรุก จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพราะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสียภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมให้กับประเทศไทย
  2014-07-06 16:33
 • ความคิดของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในการจัดระเบียบ “แรงงานต่างด้าว” ที่ส่อเค้าบานปลายกลายเป็นไฟลามทุ่งในขณะนี้ คงไม่มีใครกล้าหาญพอที่จะเปิดหน้าชำแหละ “วิธีคิด” ที่อาจนำสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ ได้ละเอียดเท่า สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ
  2014-06-16 12:33
 • เมื่อคสช.เดินหน้าจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว จนนำไปสู่การผลักดันกลับประเทศ จากฝ่ายความมั่นคง การบุกตรวจ-บุกจับ อย่างเข้มข้น ทำให้โลกจ้องมองไทย และกังวลถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไทยตกเป็นจำเลยการใช้ “แรงงานทาส” จากการตีแผ่ข้อมูลของสื่อยักษ์ใหญ่ประเทศอังกฤษอย่าง “เดอะการ์เดียน” ที่ระบุชัด อุตสาหกรรมประมงไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้งที่ส่งมายังประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้น มีฐานสำคัญจากแรงงานข้ามชาติที่นายทุนใช้เป็นกำลังหลักในการทำงาน
  2014-06-14 18:59

Pages