สุรีรัตน์ ตรีมรรคา

 • , , ,
  เมื่อวันที่ 30 ต.ค.57 ที่กระทรวงสาธารณสุข – เมื่อเวลา 11.30 น.
  2014-10-31 10:48
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” พร้อม “เครือข่ายผู้ป่วย” บุกยื่นหนังสือ “รมว.สธ.” เร่งแก้ความขัดแย้งภายในระบบสาธารณสุข ยันจุดยืนคง 9 กองทุนย่อยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ด้าน “หมอรัชตะ” ระบุ คิดต่างถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน ส่วนข้อเสนอ สธ.ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของอนุกรรมการการเงินการคลัง ดร.คณิศ เป็นประธาน   
  2014-10-30 15:32
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ห่วงความขัดแย้ง สธ.-สปสช.บานปลาย ผู้ปฏิบัติงานสับสนเหตุนโยบายไม่ชัด หวั่นกระทบประชาชน เข้าไม่ถึงการรักษา เตรียมเข้าพบหมอรัชตะ 30 ต.ค.นี้ จี้ทำหน้าที่รมต.เร่งแก้ไขปัญหาหลังนั่งบริหารร่วม 3 เดือน ยึดหลักปกป้อง “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” พร้อมขอเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีประสานพูดคุยเพื่อหาทางออก ห่วงขาดการมีส่วนร่วมหากสธ.จะขอเป็นผู้จัดสรรงบเอง เพราะไม่มีกลไกการมีส่วนร่วมจากประชาชน จะทำให้ถอยหลังเข้าคลอง
  2014-10-29 13:39
 • “เครือข่ายภาคประชาสังคม” ค้านแนวคิด “ไม่ยากจน ไม่ยากไร้ ไม่มีสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ชี้เป็นการแบ่งแยกชนชั้นสังคม แถมฐานะคนไม่แน่นอน รวยอาจจนได้ ขณะที่โรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาต่อเนื่องอาจทำคนมีเงินเข้าไม่ถึงการรักษาเช่นกัน ซ้ำร้ายทำคนจนเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษา เหตุมีคน “อยากจน” ใช้สิทธิแทน พร้อมเสนอ รธน.ฉบับใหม่ตัดคำว่า “ผู้ยากไร้ออก” เพราะ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ต้องเป็นของประชาชนทุกคน
  2014-07-29 11:43
 • น่ายินดี...หากการเดินหน้านโยบายสุขภาพในยุค คสช.จะทำให้ได้ระบบบริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น เพราะขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ที่ให้บริการประชาชนกระจายอยู่กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ไม่แปลกที่ขณะนี้ตัวแทนจากภาคประชาชนต่างๆ ได้ออกมายื่นข้อเสนอปฏิรูป สธ.ต่อปลัด สธ.กันยกใหญ่ อย่างเช่น
  2014-06-07 08:27
 • “เอ็นจีโอด้านสาธารณสุข” เผยปัญหา “กองทุนสุขภาพตำบล” หลังพบ อปท. หลายแห่งนำงบซื้อ “แพคเก็จตรวจสุขภาพเอกชน" ชี้เป็นแค่การละลายน้ำ ชาวบ้านได้ประโยชน์น้อย แต่นักการเมืองท้องถิ่นได้คะแนนเสียง แนะ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้ชัด พร้อมกำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ  
  2014-05-20 17:06
 • แรงงานจับมือกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน จี้ประกันสังคมปรับสิทธิรักษาพยาบาล ชี้เป็นกลุ่มเดียวที่ยังต้องจ่ายสมทบค่ารักษา แต่ได้รับบริการด้อยกว่าสิทธิ์อื่น ร้องปลดล็อกสิทธิการรักษาต้องได้รับทันที ไม่ต้องรอจ่ายสมทบครบ 3 เดือน พร้อมยื่น 5 ประเด็นใหญ่ยกเลิกเพดานทำฟัน ยกเลิกจำกัดจำนวนการคลอดบุตร ให้การคลอดเป็นรักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน คุ้มครองค่ารักษากรณีคนทำร้ายตัวเอง การบำบัดสารเสพติด และฮีโมฟีเลีย
  2014-05-19 18:57
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” เสนอบอร์ดสปสช. ถอด สสจ.ออกจาก อปสข. แนะแยกบทบาทชัดเจนอีกขั้น หลังยกเลิกสสจ.ไม่ให้เป็นสปสช.สาขาจังหวัดแล้ว ชี้เป็นการแยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ ตามหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ เผยวาระประชุมอปสข.ส่วนใหญ่เน้นจัดสรรงบ ทำงานพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนไม่เดินหน้า พร้อมแนะ สธ.ควรตั้ง คกก.กลางระดับเขตพื้นที่ด้านฝ่ายผู้ให้บริการ เปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
  2014-05-12 16:06
 • สิ่งที่น่าอนาถใจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาในสังคมไทยคือข้าราชการถูกเรียกร้องให้เข้าร่วมกับกระบวนการทางการเมือง สธ.ก็ไม่พ้นจากวังวนนี้ แต่ที่น่าสังเวชยิ่งกว่าคือเคยเป็นกระทรวงที่หัวก้าวหน้าที่สุด กล้าที่สุดที่จะปฏิรูปตัวเองและปฏิรูปสังคม ที่สุดแล้วความลุแก่อำนาจ การได้กำกับควบคุมประชาชนเป็นสิ่งที่หอมหวานกว่า เมื่อเกิดระบบหลักประกันสุขภาพขึ้นในสังคมไทย สธ.มีส่วนร่วมในกระบวนการก่อเกิดระบบนี้ เปลี่ยนตัวเองจากการเป็นเทพเจ้าผู้ใจดีมีอำนาจในการรักษาชีวิตมาเป็นผู้ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิมนุษย์ทุกคนพึงได้รับ รัฐมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจัดระบบให้ดีที่สุด สธ.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่บริการประชาชน
  2014-04-18 08:11
 • แพทย์ชนบท จี้ สปสช. โอนงบลงหน่วยบริการตรง 100% ยึดตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมแยกสสจ. ออกจาก สปสช.สาขา ระบุ สธ. ฉวยโอกาส สตง.ตรวจสอบ ดึงอำนาจจัดสรรงบกลับคืน กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ “เกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนตรงรายบุคคล สปสช.” ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ลดรอคิวนาน หวั่นหากยกเลิกตาม สธ.เสนอกระทบผู้ป่วยแน่ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต พร้อมเผยหลัง สธ.กร้าวขู่ยกเลิก สสจ.เป็น สปสช.สาขา ส่งผล สสจ.ลำพูน ลำปาง ยกเลิกประชาพิจารณ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 57 แล้ว
  2014-04-09 20:27
 • จากกรณีที่กรมบัญชีกลางมีประกาศให้การรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและผู้มีสิทธิ โรงพยาบาลสามารถบวกกำไรยาชื่อสามัญได้สูงสุด 200% และคิดกำไรส่วนเพิ่มสำหรับยาต้นแบบได้ไม่เกิน 3% แต่ไม่เกินราคากลาง และจะให้ใช้กำไรที่ได้เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการดูงานต่างประเทศของหมอในโรงพยาบาลของรัฐ
  2013-10-10 14:50
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเผย'ผู้ป่วยฉุกเฉิน'ร้องถูก รพ.เรียกเก็บเงิน-ปฏิเสธการรักษา ขณะที่ สปสช.สำรองจ่ายแทน สปส.-กรมบัญชีกลางกว่า 200 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้คืน จี้'รมว.สธ.'เร่งเคลียร์
  2013-08-27 07:19

Pages