สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

 • รมว.สธ.ติดตามความพร้อมการรับมือโรคเมอร์ส ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสายการบิน การท่าอากาศยาน ตรวจคนเข้าเมือง รถแท็กซี่สนามบิน โรงแรม และตัวผู้เดินทาง ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ จะช่วยให้การควบคุมป้องกันโรคของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-21 17:39
 • , , , , , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร นำเยี่ยมผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส โดยมีแนวโน้มอาการดีขึ้น ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค และพร้อมให้การดูแล ที่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558
  2015-06-21 10:58
 • ผลตรวจญาติผู้ป่วยเมอร์สรายแรกในไทย ผลยืนยันเป็นลบ ไม่เป็นโรคเมอร์ส สาเหตุที่ป่วยมาจากเชื้อไรโนไวรัส หรือเชื้อหวัดธรรมดา ด้าน สธ.รายงานสถานการณ์วันที่ 20 มิ.ย. พบผู้ป่วยยืนยันในไทย 1 ราย ผู้สัมผัสโรค 175 ราย ส่วนผู้ป่วยเมอร์สอาการดีขึ้น ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นญาติทั้ง 3 รายอยู่ที่ห้องแยก อาการดีขึ้นไม่มีไข้ ไม่ไอ
  2015-06-20 14:59
 • รก.ปลัดเผยผลตรวจญาติใกล้ชิดผู้ป่วยเมอร์สรายแรกในไทย ยังไม่ยืนยันผลเป็นลบหรือไม่ ต้องเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำอีก 1-2 วันข้างหน้า ขณะที่สรุปสถานการณ์ในไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ผู้สัมผัสโรค 85 คน
  2015-06-20 10:53
 • กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางรายแรก ชาวตะวันออกกลางเดินทางถึงไทย 15 มิ.ย.เพื่อมารักษาโรคหัวใจที่ รพ.เอกชน พบมีอาการต้องสงสัย ประสาน สธ.รับตัวไว้ดูแลในห้องแยกโรคสถาบันบำราศนราดูร พร้อมสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสโรค 59 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประเทศไทยมีระบบตรวจจับผู้ป่วยได้เร็ว มีระบบการเฝ้าระวัง การรักษาที่มาตรฐานเชื่อมโยงทั้งรัฐ เอกชน ประชาชนอย่าตระหนก ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้งดเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 
  2015-06-18 19:26
 • ชมรมสหวิชาชีพ สธ.เครือข่ายพยาบาล หมออนามัย และทุกวิชาชีพในระบบสาธารณสุขประมาณ 1,000 คน รวมตัวที่ สธ.ทวงถามความชัดเจนหลังการบรรจุข้าราชการรอบที่ 3 ล่าช้า พร้อมเรียกร้อง ก.พ.ทบทวนมติยกเลิกการเรียงคิวบรรจุ นวก.สธ. จพ.สธ. เป็นข้าราชการ แต่เปลี่ยนมาเป็นการสอบคัดเลือกแทน ท่ามกลางทหาร-ตร.คุมเข้มดูแลความสงบ
  2015-06-17 20:09
 • สธ. รอมติ คปร. และ ครม.บรรจุข้าราชใหม่รอบ 3 พร้อมขอผ่อนผัน ก.พ.ใช้เกณฑ์เดิมบรรจุนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข ส่วนที่เหลือจากการบรรจุรอบนี้ วางแผน 2 แนวทาง โดยทยอยบรรจุในอัตราว่างเกษียณทุกสายงาน และเตรียมหารือ ก.พ. ในอนาคตหากต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขขอสอบภาค ก.เอง เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ตรงตามต้องการ ส่วน สบช.จะเน้นผลิตบุคลากรเพื่อคนในพื้นที่ ลดการผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตลง เน้นพัฒนาคุณภาพ แจงทั่วประเทศ มีการผลิตหลักสูตรนี้ปีละกว่า 10,000 คน ขณะที่มีความต้องการประมาณ 2,000 คนต่อปี
  2015-06-17 16:38
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 6 แนวทาง เร่งพัฒนาการจัดบริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ทั้งเขตเมืองใหญ่ และพื้นที่เฉพาะ เช่น เขตอุตสาหกรรม พื้นที่ชายแดน ท่องเที่ยวและทุรกันดาร เพิ่มบุคลากรและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็น ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวก ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมในทุกพื้นที่ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ เน้นทำงานแบบทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งโรงพยาบาล ชุมชน เอกชน ท้องถิ่น
  2015-06-16 14:03
 • รก.ปลัด สธ.ยัน ก.พ.ไม่ได้ยกเลิกบรรจุ ขรก.รอบ 3 คาดหลังประชุม คปร. 25 มิ.ย.นี้ จะเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ต่อไป และบรรจุต่อได้ใน 1 เดือน ส่วนบรรจุ นวก.สธ.-จพ.สธ.นั้น สธ.ไม่เห็นด้วยกับมติ ก.พ.ทำหนังสือให้พิจารณาใหม่แล้ว เผยทาง ก.พ.กำลังเสนอให้ยกเว้นสำหรับบรรจุรอบ 3 โดยให้ใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน
  2015-06-14 14:26
 • กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมออกประกาศให้โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
  2015-06-12 14:39
 • “รักษาการปลัด สธ.” เผย บรรจุ ขรก.สธ. รอบ 3 ไม่ฉลุย ก.พ.เชิญ สธ.แจงข้อมูลเพิ่ม 25 มิ.ย. นี้ ด้าน “ชมรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” “เครือข่ายพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข” แชร์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค หวั่นยกเลิกบรรจุรอบ 3
  2015-06-11 15:23
 • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ รักษาการปลัด สธ. เผย ก.พ.ยังไม่ตอบรับ การขอผ่อนผัน บรรจุ นวก.สธ.และ จพ.สธ.เป็นข้าราชการในรอบ 3 ไปก่อน คาดใช้เวลา 1 เดือน หลัง ก.พ.มีมติให้ 2 สายงานนี้ไปสอบคัดเลือกแทน ด้าน ลูกจ้าง ฮึ่ม ฟ้องศาลปกครองแน่สัปดาห์นี้ แจงหลังไปยื่นหนังสือให้ นายกฯ และ ก.พ.เมื่อ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ
  2015-06-08 16:05

Pages