สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

 • ‘นพ.สุทัศน์’ นำประชาคม สธ.ยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่าน รมว.สธ. และ รก.ปลัด ถึงนายกรัฐมนตรี สนใจปัญหาระบบสาธารณสุข ทั้งปัญหาระบบการเงินการคลัง และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบุการแก้ไขปัญหาตอนนี้ไม่ตอบโจทย์ หวั่นสร้างความเสียหายการคลังประเทศ ทั้งผู้บริหารสูงสุดของ สธ.กลับนิ่งเฉย ไม่รับฟังเสียงท้วงติง และมีพฤติกรรมสร้างความขัดแย้ง ขาดธรรมาภิบาลการบริหารงาน วิงวอนนายกรัฐมนตรีแก้ไข ก่อนจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล  
  2015-05-19 16:16
 • รมว.สธ.สรุปผลประชุมแก้ไขค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพง ใช้ 3 แนวทางให้แล้วเสร็จในระยะเร่งด่วน 1 เดือนโดยตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ให้ดำเนินการ 3 เรื่องคือรวบรวมข้อมูลค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ขึ้นเวปไซต์กลางของกระทรวงสาธารณสุข เปิดสายด่วนรับเรื่องจากประชาชน และเข้มกฎหมายการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรักษาชีวิตประชาชน โดยทำคู่ขนานกันไปกับการแก้ไขเรื่องราคายา ค่าหัตถการ ให้มีราคาเหมาะสม
  2015-05-15 15:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 2,960 คน ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน และไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ใน 18 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป รมว.สธ.เผย ปัจจุบันมีแพทย์ในสังกัด สธ.เพียง 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน การให้บริการที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 ต่อ 800 คน ขณะที่ทันตแพทย์ มี 4,854 คน ให้บริการประชาชนอัตรา 1: 13,185 คน ซึ่งการให้บริการที่เหมาะสมคือ 1: 500 คน บุคลากร 2 สายงานนี้จึงมีภาระงานหนัก สธ.จึงได้เร่งการผลิตเพิ่ม แต่การผลิตบุคลากร 2 สาขานี้ต้องใช้เวลานาน 6 ปี
  2015-05-14 14:32
 • ,
  นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลศูนย์สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 
  2015-05-13 20:37
 • ชมรมพยาบาล รพ.สต. 3 จังหวัดชายแดนใต้ บุกเรียกร้อง สธ. สปสช. สภาการพยาบาล แก้ไขปัญหาได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำในวิชาชีพกับพยาบาลที่อยู่ใน รพช. เผยเคยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน แต่ปี 56 มีประกาศสธ.ปรับลดค่าตอบแทนเหลือเพียง 1,200 บาทต่อเดือน ทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย แต่ยังมีปัญหาค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม พร้อมเรียกร้อง สปสช.โอนเงินตรงให้ รพ.สต. ไม่ผ่าน CUP เหตุได้รับงบไม่เพียงพอ
  2015-05-07 18:39
 • กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศทีมแพทย์ไทยชุดที่ 2 จำนวน 24 คน พร้อมเดินทางพรุ่งนี้ ช่วยผู้ประสบภัยที่รพ.สนาม ต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโชค เน้นรักษาและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานสาธารณสุขชุมชน คัดกรองสุขภาพจิต และเตรียมสำรวจพื้นที่บริการเพิ่มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนปาล โดยรัฐบาลเนปาลแสดงความขอบคุณไทย เป็นเพื่อนแท้ยามยาก ช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างดี ผลบริการผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 100 ราย ผู้ป่วยหนักวันละ 1 ราย ยังไม่พบโรคระบาด
  2015-05-06 19:42
 • สธ.เผยอาการอักเสบจากพิษด้วงก้นกระดก ไม่ได้รุนแรงน่ากลัวตามที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ข้อควรระวัง เมื่อพบด้วงชนิดนี้ อย่าตีหรือบดขยี้ เพราะอาจถูกสารพิษทำให้ผิวหนังอักเสบเฉียบพลัน ปวดแสบปวดร้อน เป็นแผลพุพอง รายที่แพ้รุนแรงอาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ หากพิษเข้าตาอาจตาบอดได้ แนะวิธีแก้ไข หากถูกพิษ ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหรือใช้แอมโมเนียเช็ดออกจะช่วยบรรเทาอาการได้
  2015-05-05 12:38
 • กระทรวงสาธารณสุข จะส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 ไปเนปาลวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เพื่อผลัดเปลี่ยนทีมแพทย์ชุดแรกที่รพ.สนาม ต.ซิปปะกัต โดยระดมทีมแพทย์ด้านรักษาและเวชศาสตร์ครอบครัว จากหลายสถาบันร่วมทีมกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์ฯ รวมทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรค สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  2015-05-04 16:51
 • ทีมแพทย์รัฐบาลไทย ส่งทีมเดินเท้าสำรวจชุมชนในต.ซิปปะกัต ค้นหาและรักษาผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วย ปัญหาสาธารณสุข ทั้งโรคเรื้อรัง อนามัยแม่และเด็ก เพื่อวางแผนบริการสาธารณสุขระยะฟื้นฟู ผลการให้บริการวานนี้ มีผู้รับบริการ 170 ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บจากแผ่นดินไหว จะประเมินผลด้านการรักษาและปัญหาสาธารณสุข ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อปรับแผนการทำงานและเตรียมทีมแพทย์ชุด 2 ไปผลัดเปลี่ยนให้บริการตรงความต้องการประชาชนในพื้นที่
  2015-05-02 18:58
 • เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ : สสลท.เผยได้รับประสานนัดถกร่วม 4 ฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาลูกจ้าง สธ.8 พ.ค.นี้ที่ทำเนียบรัฐบาล เบื้องต้นยืนยันตามข้อเรียกร้องเดิมที่เคยเสนอถึง นายกฯ 8 ข้อ ทั้งปรับลูกจ้างทั้งหมดเป็น พกส. ค่าแรงขั้นต่ำ 9,000 บ. ระบุหากเรื่องใดแก้ไขได้ทันทีอยากให้ดำเนินการ ขู่หากพูดคุยแล้วไม่มีข้อสรุปหรือข้อสรุปเป็นอื่นจะไปเรียกร้องด้วยตนเองอีกครั้งวันที่ 11 พ.ค.
  2015-05-02 18:52
 • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ ส่งหนังสือถึงทุกหน่วยงานในสังกัด สธ.แบ่งปันข้อมูล ผลงานบริการ และข้อมูลอื่นๆ ให้ สปสช.ภายใต้หลักการทุกฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่เพิ่มภาระให้ รพ. พร้อมให้ประสานความร่วมมือกับ สปสช.ใต้หลักการที่ต้องรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ขณะที่กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สธ. ทำหนังสือตอบผู้ตรวจเขต 6 สธ. ปฏิเสธไม่สามารถเปิดบัญชีรับโอนเงิน PP จากสปสช.ได้ เหตุไม่ได้เป็น สปสช.สาขาจังหวัดแล้ว หลังผู้ตรวจเขต 6 สอบถามว่า สสจ.ชลบุรีสามารถเปิดบัญชีรับเงินและส่งแผนงาน PP จาก สปสช.ได้หรือไม่
  2015-05-01 13:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์เมิร์ทชุดแรก รวม 19 คน เดินทางไปตรวจรักษาผู้ประสบภัยเนปาลแล้วเช้าวันนี้ โดยจะปฏิบัติร่วมกับทีมเมิร์ทแพทย์ทหารในนามรัฐบาลไทย มีอุปกรณ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์จำเป็นทำหน้าที่เป็นห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่ รักษาผู้บาดเจ็บ โรคทั่วไป ผ่าตัดเล็ก และดูแลผู้ป่วยหนักก่อนส่งไปโรงพยาบาล
  2015-04-29 14:33

Pages