สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

 • สธ.สรุปผลดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วง 7 วันระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 พบจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้บาดเจ็บนอนพักการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เฉลี่ยร้อยละ 11 โดยจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่คือ ในวันที่ 12 เมษายนพบการเสียชีวิตสูงสุด 79 ราย ส่วนการบาดเจ็บสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน จำนวน 5,817ราย สาเหตุจากเมาสุราอันดับ 1 และร้อยละ 80ของผู้เสียชีวิตเป็นคนในพื้นที่ มาตรการด่านชุมชน น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดี
  2015-04-19 19:34
 • สธ.เตรียมแผนจัดสรรแพทย์จบใหม่ในปี 2558 ลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั่วประเทศ 1,863 คน โดยปรับเงื่อนไขให้ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 10 เดือน และโรงพยาบาลชุมชน 2 เดือน เพื่อเพิ่มพูนทักษะดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนกลับไปทำงานใช้ทุนที่โรงพยาบาลจริง สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
  2015-04-19 18:58
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : นพ.สุรเชษฐ์ รักษาการปลัด สธ.แต่งตั้ง นพ.เกษม ผอ.รพ.ชาติตระการ พิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ แทน นพ.บัญชา โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละ 3 วัน ส่วน นพ.บัญชา คงเหลือตำแหน่งเดียว คือ ผอ.สำนักบริหารกลาง
  2015-04-17 20:01
 • รมว.สธ.นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจัด 31 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุมโรคหนอนพยาธินักเรียน การพัฒนาสุขศาลาในพื้นที่ทุรกันดาร โภชนาการ ไอโอดีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์
  2015-04-02 17:45
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศ สร้างคุณภาพเด็กไทยแรกเกิด ถึ 5 ขวบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สานความร่วมมือหน่วยงานเจ้าหน้าที่ พ่อแม่เด็ก ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการสำคัญ 5 ด้านสถานการณ์ล่าสุด ไทยเผชิญปัญหาคุณภาพประชากร ผลกระทบเป็นลูกโซ่ เด็กเกิดใหม่เหลือปีละ 7.7 แสนคน พัฒนาล่าช้าร้อยละ 30 ไอคิว อีคิว ต่ำกว่ามาตรฐานโลก เด็กป.4-6 ร้อยละ 10-15 อ่านไม่ออก
  2015-04-02 17:31
 • นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
  2015-04-01 16:08
 • สธ.จัดประกวดออกแบบผลงานการพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่นชวนนักคิด นักพัฒนา ร่วมส่งผลงานประกวดโมบาย แอพพลิเคชั่น ตอบโจทย์การใช้งานการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประชาชนเข้าถึงง่าย รู้ข้อมูลสุขภาพรวดเร็ว เปิดกว้างทุกกลุ่ม ทั้งบุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา ชิงเงินรางวัล หลักแสนบาท   และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ร่วมส่งประชันผลงานได้ที่ http://ict.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม นี้
  2015-03-30 13:45
 • นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกันแถลงข่าวการเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกันเป็นครั้งแรก ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. กระชับความร่วมมือของ 2 หน่วยงานเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
  2015-03-29 20:24
 • นสพ.ไทยโพสต์ : สป.สธ.-สปสช. เปิดโต๊ะแถลงสงบศึก ตั้งคณะกรรมการร่วมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ สุดชื่นมื่นได้งบปี 59 เพิ่ม สธ.ได้ 8,000 ล้านส่วน สปสช.ได้เพิ่มอีก 10,000 ล้าน รวมทั้งตั้งบอร์ดคนกลางทำผังระบบบัญชีบัตรทองขึ้นใหม่ หวังลดข้อขัดแย้ง สามารถตรวจสอบได้ในระยะยาว
  2015-03-27 20:47
 • สป.สธ.-สปสช.แถลงข่าวร่วมมือทำงาน ยันต่อไปนี้เดินหน้าอย่างมีเอกภาพ ใกล้ชิดกันมกขึ้น ตั้งคณะกรรมการระดับบริหารร่วมกันเป็นกลไกแก้ไขอุปสรรคและขับเคลื่อนบูรณาการแผนการทำงาน การบริหารงบประมาณ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมโอนงบประมาณรายหัวให้ได้ร้อยละ 80 ไปหน่วยบริการต้นเมษายน 2558 นี้ 
  2015-03-26 15:08
 • นสพ.มติชน : นพ.รัชตะ ให้สัมภาษณ์พิเศษ "มติชน" ถึงแนวทางการทำงานด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่าง สป.สธ. กับ สปสช. เนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่าง 2 หน่วยงาน กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ มีคำสั่งโยกย้าย นพ.ณรงค์ ส ไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี ฐานไม่สนองนโยบายรัฐบาล แต่ถูกบุคลากรในสังกัดจำนวนหนึ่งต่อต้านในรูปแบบอารยะขัดขืน
  2015-03-23 15:31
 • หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ : ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา "ศึกหมอ" ที่ทำท่าจะบานปลายและยืดเยื้อก็เข้าสู่สภาวะสงบนิ่ง(ชั่วคราว) เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง และการใช้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่
  2015-03-22 21:00

Pages