สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

 • นพ.รัชตะ ประชุมผู้บริหารสธ.เร่งรัดขับเคลื่อนนโยบาย 10 ด้านเป็นพิเศษ แจงเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ให้อธิบดีและผู้ตรวจราชการ ติดตามให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงได้โดยเร็ว ส่วนนโยบายเขตสุขภาพ อยู่ในนโยบายข้อที่ 3 และ 5 ระบุให้เชื่อมโยงกับกลไกเขตสุขภาพของ สปสช. และสมัชชาสุขภาพในทิศทางเดียวกัน
  2015-03-19 17:57
 • นพ.สุรเชษฐ์ ลงนามคำสั่งมอบหมายงาน รองปลัด ผู้ช่วยปลัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าผู้ตรวจใหม่ โยก งานประกันสุขภาพ และสปสช. จากที่ นพ.วชิระ ดูแล ไปให้ นพ.อำนวย ดูแลแทน หลังจาก คำสั่งมอบหมายอำนาจเดิมสมัย นพ.ณรงค์ เมื่อช่วง พ.ย.57 นพ.อำนวยไม่ถูกมอบหมายงานใดๆ ส่วนงานเดิมของ นพ.สุรเชษฐ์เกือบทั้งหมด โยกมาอยู่ในการดูแลของ นพ.อำนวย เช่นกัน
  2015-03-19 16:21
 • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ ออกคำสั่งถึง นพ.สสจ. ผอ.รพท/รพศ.ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือห้ามขึ้นป้ายหนุน นพ.ณรงค์ แจง สธ.ได้รับการประสานจากฝ่ายความมั่นคงว่าอยู่ในช่วงกฎอัยการศึก ขอให้หน่วยราชการสนองนโยบาบรัฐบาลเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และขอให้ผู้ตรวจกับติดตามตามต่อไป
  2015-03-17 13:54
 • หวั่น กระแสให้กำลังใจปลัดสธ. ลุกลามเปลี่ยนเป็นไล่ รมต.สธ. ผวจ.สั่งเบรกม๊อบสธ. กำชับห้ามบุคลากรสธ.ออกนอกพื้นที่และห้ามลา 12 มี.ค. หลังมีการนัดหมายให้กำลังใจปลัดสธ.ที่กระทรวง ด้านโลกออนไลน์ขึ้นขอความให้กำลังใจ ชวนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน facebook
  2015-03-11 22:07
 • นพ.รัชตะลงนามคำสั่งตั้ง นพ.สุรเชษฐ์ เป็นรักษาการปลัดสธ. ตั้งแต่ 11 มี.ค.หลัง สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ ปลัดสธ.มาปฏิบัติราชการ เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกฯ เพื่อปฏิบัติราชการด้านวิจัยและพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
  2015-03-11 16:44
 • รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม เร่งบอร์ดสุขภาพจิตแห่งชาติ นำ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เข้า ครม. 
  2015-02-09 13:42
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ ติดตั้งเครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเออีดี ให้ประชาชนใช้กู้ชีพคนหัวใจวายอย่างทันการณ์ ระหว่างรอทีม 1669 เผยแต่ละปีพบคนไทยหัวใจวายสูงกว่าตะวันตก 2 เท่าตัว เฉลี่ยตายชั่วโมงละ 6 คน นำร่องติดตั้งแล้ว 8 พื้นที่แรกในประเทศ ทั้ง สนามบิน แหล่งท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สำนักงาน โรงแรม 5 ดาว โดยจะเร่งอบรมความรู้การช่วยชีวิตและทักษะการใช้เครื่องทุกจังหวัด เพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้สูงถึงร้อยละ 50-70 ไม่เป็นทุกข์เจ้าชายเจ้าหญิงนิทรา ยกระดับการกู้ชีพระบบสาธารณสุขไทย รับมือโรคเอ็นซีดีและสังคมผู้สูงอายุ สร้างความมั่นใจไทยและเทศ
  2015-01-29 22:08
 • นสพ.มติชน : สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ออกโรงค้าน 'กองทุนฯวิจัยสุขภาพ' หวั่นเป็น สสส.2 ชี้ใช้เงินมหาศาล แต่ระบบตรวจสอบไม่ชัดเจน เตือนรัฐบาลรอบคอบ
  2015-01-23 09:14
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. ... ซึ่งมีความทันสมัย ใช้ทันยุคการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มมาตรการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ปกป้องการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม ส่งเสริมการส่งออกเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งที่ผ่านมามีมูลค่าปีละกว่าแสนล้านบาท พร้อมเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติในบ่ายวันนี้ คาดประกาศใช้ในปีนี้ พร้อมทั้งเร่งออกกฎหมายสาธารณสุขคุ้มครองสุขภาพประชาชนไทยอีก 27 ฉบับ
  2015-01-15 14:49
 • บอร์ดอภ.มีมติ เห็นชอบ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ ประธานบอร์ดอภ.ย้ำ ขอให้มั่นใจว่าการสรรหาครั้งนี้มีความเป็นธรรม ยืนยันไม่มีแรงกดดันจากฝ่ายไหนทั้งสิ้น
  2015-01-09 18:15
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด 2 กล่องของขวัญให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิ้นแรก คือ สมุดขาว-เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่มใช้เมษายน 2558 ชิ้นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งทุกคน เปลี่ยนจากเดิมที่ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 7 ปี เหตุพบเด็ก 2 ขวบแม้ได้วัคซีนเข็มแรกมาแล้ว แต่กลับป่วยมากขึ้น จึงต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่งแทน เริ่มพฤษภาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเจ็บป่วยได้รวม 205 ล้านบาท
  2015-01-07 16:30
 • สธ.อบรมแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารในภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เผยช่วงปี 2550-2556 มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิด ถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ 76 คน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงินจาก รพ.สต. และ รพช. มากสุด เร่งสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแส 2 ช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-12-22 13:45

Pages