สุรเดช วลีอิทธิกุล

  • สปส.แจงเหตุรัฐค้างส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม2ปี4หมื่นล้านบาท อ้างนำเงินไปใช้บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยเร่งทวงหนี้หวั่นกระทบต่อการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนในระยะยาวด้านผช.รมต.กระทรวงแรงงานเผยไม่น่าเป็นห่วงเพราะกองทุนมีเงินกว่า 8 แสนล้านบาท
    2012-05-26 11:17
  • นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เปิดเผยว่า ประกาศ สปส.เรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินยังคงยึดนิยามคำว่าฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนดเป็นหลัก แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงเพิ่มคำอธิบายในลักษณะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มโรคลงในประกาศ
    2012-05-10 17:23

Pages