• Saturday, August 03, 2019
    10:19
    ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและรุนแรง หากเทียบกับต่างประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนของเขามีเวลาเตรียมตัว และรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อรองรับ เพราะเป็นประเทศที่ “รวยก่อนแก่” แต่สำหรับประชากรไทยนั้นส่วนมาก “แก่ก่อนรวย” อีกทั้งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดสวัสดิการให้สำหรับทุกคนได้
    2019-08-03, 10:19

ความคิดเห็นล่าสุด

คมกฤช เกียรติพงศ์ยิ้ม
4 นาที 47 วินาที ago
ไปยดา​ วิ​รัศมี​
29 นาที 37 วินาที ago
วราภรณ์ นนทวี
31 นาที 4 วินาที ago
สุพัตรา​
33 นาที 51 วินาที ago
ละออ
42 นาที 57 วินาที ago
Sarasawadi thanee
45 นาที 2 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คมกฤช เกียรติพงศ์ยิ้ม
4 นาที 47 วินาที ago
ไปยดา​ วิ​รัศมี​
29 นาที 37 วินาที ago
วราภรณ์ นนทวี
31 นาที 4 วินาที ago
สุพัตรา​
33 นาที 51 วินาที ago
ละออ
42 นาที 57 วินาที ago
Sarasawadi thanee
45 นาที 2 วินาที ago
กลับด้านบน