สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

 • “สงขลา” นำร่องเครือข่ายโรงแรมในพื้นที่ เปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย “โควิด-19” กลุ่มอาการดี เคลียร์พื้นที่ รพ. ไว้รองรับผู้ป่วยอาการหนัก - ลดภาระทีมแพทย์ ให้สามารถทุ่มกำลังดูแลเคสวิกฤติ เช่น ผู้ป่วยปอดบวม มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัว ได้อย่างเต็มที่
  2020-04-08 15:42
 • กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช. แจงข้อเสนอตั้ง “คกก.สุขภาพระดับพื้นที่/อำเภอ” สถานะนิติบุคคล กระจายอำนาจบริหารระบบสุขภาพรูปแบบใหม่ ไม่ต้องถ่ายโอน เน้นการมีส่วนร่วมหน่วยบริการ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกฎหมายรองรับ ลดบทบาทส่วนกลาง ส่งผลจัดบริการใกล้ชิดชาวบ้านมากขึ้น แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ตรงจุด หลังผ่านสภาปฏิรูปเสียงเอกฉันท์ พร้อมเสนอ ครม. เดินหน้า 15 พื้นที่นำร่อง 
  2015-08-12 14:14
 • มติชน- หลังจากมีการเปิดเผยข้อหารือระหว่างที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคม จิตวิทยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งผู้บริหาร สธ.มีแนวคิดให้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราร้อยละ 30-50 เพื่อความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว
  2014-07-23 22:14
 • "ในระบบกลไกสุขภาพของไทยจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 4 ฝ่าย คือ สปสช.  สธ.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ หรือจะให้ฝ่ายสธ.มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้" จากคำกล่าวของ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ได้แสดงทัศนะคติในเรื่องของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยที่จะทำให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
  2014-06-01 10:00
 •   10 พ.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาว่า เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส มีมติไม่เข้ารับฟังการชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และได้แต่งชุดดำแสดงอารยะขัดขืน คัดค้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) โดยมี น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ. และน.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. เข้าชี้แจง
  2013-05-11 09:21