สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

 • องค์การอนามัยโลกแนะการมองระบบหลักประกันสุขภาพไทยต้องดูภาพรวมทั้ง 3 กองทุน บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม เพื่อการพัฒนายั่งยืนทั้งระบบสุขภาพ ยืนยันหลักประกันสุขภาพเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องของคนจนหรือคนด้อยโอกาส เสนอจำกัดการร่วมจ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ครัวเรือนล้มละลายหรือยากจน พร้อมชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยมีประสิทธิภาพสูงในการจัดส่งสุขภาพที่ดีและการป้องกันภาวะล้มลายด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นแบบอย่างนานาชาติ เสนอปรับกลไกจ่ายเงินให้สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
  2016-03-21 13:22
 • “หมอปิยะสกล” ลงนามแต่งตั้ง คกก.จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อยอดข้อเสนอ ‘SAFE’ จาก คกก.ที่มี “หมอสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” เป็นประธาน ส่วนกรรมการชุดใหม่ มี “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬาฯ เป็นประธาน “อัมมาร” และ “หมอพรพันธุ์” เป็นที่ปรึกษา “ปลัด สธ.” และ “เลขาธิการ สปสช.” เป็นรองประธาน พร้อมกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมเป็น 29 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มั่นคง-ยั่งยืน และเสนอนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
  2016-02-18 14:43
 • รมว.สธ.ตั้ง “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬา เป็นประธาน คกก.พัฒนาหลักประกันสุขภาพตามข้อเสนอ SAFE ให้เวลาทำงาน 6 เดือน เพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ยันยึดแนวทางประชารัฐ ไม่ใช่การร่วมจ่าย
  2016-01-04 19:15
 • “หมอประทีป” ย้ำบัตรทองใช้งบไม่ถึง1% จีดีพี ไม่ใช่ 4.6% และใช้ระดับนี้มานานหลายปีแล้ว ชี้ค่าใช้จ่ายสุขภาพคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนกลับมานับ 10 เท่า ชี้หากต้องร่วมจ่ายต้องณ จุดบริการ ต้องไม่สูงจนเป็นอุปสรรคในการใช้บริการ และต้องไม่แบ่งแยกประชาชน
  2016-01-04 12:59
 • เปิดข้อเสนอ SAFE หากร่วมจ่าย ต้องร่วมจ่ายทุกระบบ ทั้ง ขรก. ประกันสังคม 30 บาท หากไม่ร่วมจ่าย ต้องไม่จ่ายทุกระบบ ประกันสังคมก็ไม่ต้องสมทบสิทธิรักษาพยาบาล ส่วนการระดมงบเพิ่ม หากผ่านภาษี แนะเก็บเพิ่มจาก vat พร้อมพิจารณาภาษีเฉพาะอื่น แต่ไม่ใช่ earmark tax แต่หากต้องการงบเพิ่มผ่านร่วมจ่าย ต้องไม่กระทบต่อการรักษาโรค ปกป้องผู้มีรายได้ต่ำ รายการพิเศษเพื่อความสะดวกต้องจ่าย ทุกระบบเป็นปลายปิด เพิ่มประสิทธิภาพยาและเทคโนโลยี จัดซื้อยาแพง ใช้น้อย ระดับประเทศ ส่วนยาอื่นจัดซื้อระดับเขต จังหวัด
  2015-12-30 13:39
 • ‘หมอปิยะสกล’ รับข้อเสนอ SAFE จาก คกก.ชุด ‘หมอสุวิทย์’ พร้อมตั้งคณะทำงานเดินหน้าหาทิศทางในอนาคตภายใต้หลักการนี้ ระบุหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องถ้วนหน้าของประชาชน ทุกประเทศบอกว่าเป็นระบบที่ดี ยันไม่ลดสิทธิเดิมที่ประชาชนได้รับ ถ้าลดแปลว่าไม่พัฒนา แต่จะทำให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไป ส่วนปี 59 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทุกอย่างเหมือนเดิม
  2015-12-29 18:13
 • นสพ.มติชน : สธ.เอาแน่ลุยรื้อระบบบัตรทองปี 59 'นพ.ปิยะสกล' ระบุงบบาน รัฐบาลแบกภาระไม่ไหว ขอทุกฝ่ายรับความจริง เล็งใช้แนวทาง 'ประชารัฐร่วมจ่าย'
  2015-12-25 11:52
 • การจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” นับเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศไทย เพราะช่วยให้คนไทยถึง 48 ล้านคน มีระบบหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ในช่วง 14 ปีของการดำเนินนโยบายนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทำให้ยังคงปรากฎความไม่เท่าเทียม แม้ว่าจะมีความพยายามเพื่อลดช่องว่างนี้ลงอย่างต่อเนื่องก็ตา
  2015-11-14 12:58
 • นสพ.ไทยรัฐ: “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกองทุนรักษาพยาบาลจากเดิมที่เป็นรูปแบบสั่งการ โดยเปิดการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปัญหา ขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไปพร้อมกัน ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนรักษาพยาบาล โดยเน้นการมีฉันทามติร่วมกัน
  2015-11-13 10:53
 • 16-17 พ.ย.นี้ ประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “หลักประกันสุขภาพ: ความก้าวหน้า ความท้าทาย และความกลมกลืน” เวทีแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ มุ่งบูรณาการพัฒนาระบบร่วมกัน สู่ความเท่าเทียมกันและความยั่งยืนระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย  
  2015-11-09 15:31
 • คกก.กำลังคนสุขภาพ ตั้ง 16 คณะทำงาน ขีดเส้น 6 เดือนได้ข้อเสนอนโยบายเพื่อวางแผนกำลังคนสุขภาพ ทั้งจำนวนและสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รับการเปลี่ยนแปลงใน 10 ปีข้างหน้า พร้อมเปิดผลสำรวจพบบัณฑิตจากโครงการ 1 แพทย์ 1 อำเภอ และเภสัชกรชนบท สร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียนจากชนบทได้มากกว่าหลักสูตรอื่น มีสัดส่วนลูกเกษตรกรเข้าศึกษา และบัณฑิตมีแนวโน้มที่ตั้งใจจะทำงานในชนบทมากกว่าหลักสูตรอื่น
  2015-10-20 19:26
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ด้วยอายุของ ครม.ชุดนี้จะไม่มากนัก คือ อีก 1 ปีเศษ ก่อนที่จะส่งไม้ต่อไปสู่รัฐบาลชุดต่อไป ภารกิจของทีม "ปิยะสกล" จึงต้องการตัดสินใจที่เด็ดขาด รวดเร็ว และต้องนำไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบในระยะยาว ที่สำคัญก็คือจะจมปลักกับความขัดแย้งระหว่างหมอกับหมอแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป
  2015-08-25 10:29

Pages