สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

  • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2615/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 7 ราย
    2018-08-07 09:43
  • มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล HACC Forum ครั้งที่10 ภายใต้แนวคิด "Inner Power, Together We can" ให้โรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ สรพ.ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 10 แห่ง 
    2016-11-26 12:13
  • ข่าวสด - เลย - นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จากข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พบตั้งแต่เดือนม.ค.ถึงต.ค. พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 10,621 ราย พบมากที่ อ.วังสะพุง โดยอาการของโรคผู้ป่วยจะถ่ายเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้ง อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ซึ่งหากรักษาไม่ถูกวิธีจะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้
    2013-12-13 12:07