สุโขทัย

 • “กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง” กลไกการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อน “ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19” ในพื้นที่” พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เผยใช้กลยุทธ์ “60 ขุนศึก” แกนนำท้องถิ่น-ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ระดมความร่วมมือดูแลชาวในพื้นที่
  2020-05-01 13:42
 • ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัย ขอเชิญสร้างบุญด้วยเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล
  2018-09-13 19:55
 • นพ.สสจ.สุโขทัย พัฒนาโปรแกรม JOC หรือ Just One Click ช่วยบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ วอนกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาร่วมสนับสนุนต่อยอดการใช้งาน
  2017-12-19 21:09
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ทุกวันละ ไม่ต่ำกว่า 30 ทีม มีผู้รับบริการรวมเกือบ 4,000 รายส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ส่งยาชุดน้ำท่วมไปแล้ว62,000 ชุด โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มพบปัญหาโรคตาแดง 81 ราย ย้ำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำท่วมขัง เนื่องจากเชื้อจะอยู่ในน้ำสกปรก ใช้น้ำสะอาดล้างหน้า หมั่นล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ
  2014-09-07 19:43
 • ปลัดสธ. กำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ใน 11 จังหวัด ป้องกันน้ำท่วมอาคารสถานที่ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมลงพื้นที่ไปแล้ว 52,000 ชุด วันนี้ส่งให้จังหวัดสุโขทัยเพิ่มอีก 5000 ชุด และรองเท้าบู้ทยางอีก 500 คู่
  2014-09-05 19:06
 • สังคมชนบทเป็นสังคม ผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าครอบครัวเดินทาง  ไปทำงานต่างจังหวัด ทิ้งเด็กให้อยู่กับผู้สูงอายุ เกิดช่องว่างระหว่างวัย เด็กส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน ทำให้มีปัจจัยยั่วยุให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  2013-08-13 08:11