หน้ากากผ้า

 • กรมอนามัยย้ำ! ผู้ค้าร้านอาหารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากใครร้องเรียนพร้อมตรวจสอบทันที เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) จะยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศ กิจการหลายอย่างได้รับการผ่อนคลาย แต่สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ยังเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ทางกรมอนามัยยังมีการติดตาม ตรวจสอบ พบกรณีที่ผู้สัมผัสอาหารไม่สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยนั้น เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุด 
  2020-08-20 16:56
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิด 4 ข้อคุณสมบัติพิจารณาเลือกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ขณะที่คุณสมบัติด้านความปลอดภัยต้องทำการตรวจสอบปริมาณสาร 2 ชนิด “ปริมาณสีเอโซ -ฟอร์แมลดีไฮด์”
  2020-06-04 23:27
 • สสส. – มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ สนับสนุนแรงงานนอกระบบผลิตหน้ากากผ้า 50,000 ชิ้น หวังบรรเทาปัญหาปากท้อง พร้อมแนบคู่มือสู้โควิด-19 แบบไม่ตีตราและไม่เลือกปฏิบัติ
  2020-05-13 15:22
 • เผยผลสำรวจออนไลน์ 99,865 ราย พบพฤติกรรมป้องกันโควิดให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือ-เจลแอลกอฮอล์ แต่การเว้นระยะห่างยังน้อย
  2020-05-05 14:57
 • “อนุทิน” รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิแจ็ค หม่า มูลนิธิอาลีบาบา และธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ สาขาประเทศไทย ย้ำ สธ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุด พร้อมแจงแผนบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อภ.ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ ทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 ชุดป้องกันโรค (PPE) ถุงมือ ขณะนี้มีการทยอยส่งมาแล้ว รวมทั้งยาต้านไวรัส
  2020-03-26 20:39
 • “อนุทิน” เชื่อมั่นพลัง อสม. ช่วยติดตาม ให้คำแนะนำ เฝ้าระวังผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนา กลุ่มเสี่ยงสนามมวย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ขอชุมชนช่วยกันสื่อสาร สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด-19
  2020-03-26 20:22