หมอครอบครัว

 • นสพ.มติชน : ปี 2545 ประเทศไทยปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ ด้วย "โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ โครงการสามสิบบาท รักษาทุกโรค ทำให้คนไทยทุกระดับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้อย่าง "ทั่วถึง" และ "เท่าเทียม" มาถึงปี 2558  นับเป็นอีกทศวรรษที่น่าจับตามองว่า การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยจะพลิกโฉมเหมือนเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ และจะก่อประโยชน์กับประชาชนเฉกเช่นสิทธิบัตรทองได้มากน้อยแค่ไหน หลายคนตั้งความหวังว่า ราว 1-2 ปีนับจากนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
  2015-01-10 12:12
 • รมว.สธ.ยันเดินหน้านโยบาย 10 ข้อ เห็นผลรูปธรรมในปี 2558 ทั้ง ขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากไทย ขยายทีมหมอครอบครัวไปในชุมชนเมือง ขยายดูแลสุขภาพครอบคลุมแรงงานต่างชาติ บูรณาการการทำงานดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยแบบข้ามกระทรวง ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โรงงานวัคซีนหวัดใหญ่แล้วเสร็จใน 2 ปี พร้อมเดินหน้าธรรมาภิบาลในสธ. จั้ดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
  2015-01-02 10:44
 • โพสต์ทูเดย์-ในที่สุด ความขัดแย้งในวงการหมอ ก็ลากยาวข้ามปี และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และขั้วตรงข้ามอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - เอ็นจีโอ "เทหมดหน้าตัก" ไม่สนแล้วว่าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
  2014-12-30 09:10
 • , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “ทีมหมอครอบครัว” กว่า 30,000 ทีมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ เสมือนมีญาติทั่วไทย เป็นหมอครอบครัว ซึ่งจะนำบริการเชิงรุกแนวใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ไปส่งมอบให้ผู้ป่วยและครอบครัวถึงบ้าน ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557
  2014-12-23 20:07
 • สธ. เปิดตัวทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีมทั่วประเทศ ปฏิรูปการดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมือง เขตชนบท รูปแบบใหม่ ดูแลถึงระดับครัวเรือน ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่อยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต ขณะนี้มีเกือบ 2 ล้านคน และช่วยเหลือให้คำปรึกษาใกล้ชิดเสมือนเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติของครอบครัว มอบบริการเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในปี 2558 ระยะแรกจะเริ่ม 30,000 ทีม ใน 250 อำเภอทุกจังหวัด
  2014-12-22 13:29
 • รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ส่งมอบ 6 บริการสุขภาพฟรี เป็นของขวัญปีมะแม แก่ประชาชนทั่วไทย ทั้งสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เน้นดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายชีวิต อบอุ่นเหมือนเครือญาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุน และสร้างสรรค์รากหญ้า
  2014-12-16 18:53
 • รมช.สธ.ลุยเคลื่อนระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ชูโมเดล “ทีมหมอครอบครัว” จับมือ 5 กระทรวงหลัก ปี 58 เน้นดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 
  2014-12-15 19:36
 • รมว.สธ.เปิดงานสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ 2558 ที่เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ โดยปีใหม่นี้ประชาชนไทยจะได้รับของขวัญด้านสุขภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข 6 เรื่องฟรี ได้แก่ โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการจัดทีมหมอประจำครอบครัว โครงการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โครงการป้องกันโรคร้ายด้วยวัคซีน และการผ่าตัดตาต้อกระจก สร้างรอยยิ้ม ประชาชนทุกวัยมีสุขภาพดี
  2014-12-12 16:05
 • นพ.โกมาตรชี้หมอครอบครัวเป็นนโยบายที่ดี แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างหมอใหญ่และหมออนามัยในพื้นที่ อย่าให้ทีมพื้นที่ซึ่งใกล้ชิดชาวบ้านเป็นเพียงทีมสนับสนุน จัดคิวเยี่ยมบ้าน เตรียมอาหาร พอทีมหมอครอบครัวกลับไปก็ทิ้งภาระคีย์ข้อมูล เช็คสต็อกยาไว้ แต่ต้องพัฒนาเคียงคู่เป็นแกนหลักกับหมอครอบครัว จนเกิดเป็นระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ไม่ใช่แค่การเยี่ยมบ้าน
  2014-12-08 11:12
 • รมช.สธ.เดินหน้าทีมหมอครอบครัว ชี้เป็นการปรับระบบสุขภาพในทศวรรษใหม่ ใช้ 2 วิธีพัฒนา 1.อบรมหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีในระบบ 5,000 คนก่อน ให้หมอในรพช.เป็นหัวหน้าทีม สัดส่วน 1 คนต่อ 6 ทีม เพื่อสร้าง 30,000 ทีมหมอครอบครัว 2.ผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม โดยใช้ รพช.เป็นฐาน เตรียมเวิร์กช็อปที่ทำเนียบรัฐบาลเร็วๆนี้
  2014-12-01 20:20

Pages