หมออนามัย

 • เครือข่ายหลักนักสาธารณสุข 4 องค์กรออกแถลงการณ์เสนอแนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน ปรับ สสอ.เป็น 3 กลุ่ม ออกประกาศเป็นหน่วยบริการเปิดบัญชีเงินบำรุงได้ ส่วน รพ.สต.มี 2 กลุ่ม คือ บริการสุขภาพ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ขณะที่ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน สนย.จะประชุมทบทวนและนัดผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอีกครั้ง พร้อมระบุขอ สสอ.และ ผอ.รพ.สต.จังหวัดละ 1 คนร่วมประชุมรับฟังความเห็นปรับโครงสร้าง รพ.สต.กับ สธ.22 ม.ค.นี้ ยันเดินหน้าหนุนความก้าวหน้าวิชาชีพเต็มที่
  2016-01-21 19:39
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ยันไม่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ รพ.สต.ที่ สธ.จะจัดขึ้น 22 ม.ค.นี้ ชี้เป็นแค่สั่งการแบบจานด่วน ต้องการสกัดไม่ให้หมออนามัยรวมตัว 29 ม.ค.นี้ ย้ำเดินหน้าเข้าพบ นายกฯ สนช. สปท. ก.พ. รมว.สธ.และผู้บริหาร สธ. 29 ม.ค.ตามนัดหมายเดิมเท่านั้น เสนอโครงสร้าง รพ.สต.สอดคล้องภาระงานจริง พร้อมมีกฏกระทรวงรับรองไม่ใช่องค์กรเถื่อน
  2016-01-21 10:38
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดตัว 12 ผู้สมัครเข้าชิง “กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน” ซึ่งจะเปิดรับสมัครและให้มีการเลือกตั้งภายหลังจากประกาศรับสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว
  2015-12-22 16:43
 • “ปิ่น” เผยความคืบหน้ารับสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุข มีผู้สมัครกว่า 4 พันรายแล้ว เตรียมเสนอร่างระเบียบสมัครเลือกตั้ง นายกสภาการฯ และ คกก.สภาการฯ เข้าที่ประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชนที่มีปลัด สธ.เป็นประธาน 24 ธ.ค.นี้ ก่อนเตรียมเลือกตั้งต่อไป
  2015-12-19 12:16
 • “หมออนามัยพื้นที่กันดาร” วอน สธ.จัดระดับความกันดารในพื้นที่ แก้ปัญหาค่าตอบแทนเหลื่อมล้ำ เหตุอยู่ในพื้นที่กันดาร ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค โวยค่าตอบแทนเป็นปัญหาเรื้อรัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ว่ามีความไม่เป็นธรรม เผยงบค่าตอบแทน 3,000 กว่าล้านบาทต่อปี กลับถูกจัดสรรให้กระจุกอยู่ที่ รพช.และบางวิชาชีพเท่านั้น
  2015-11-27 11:06
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุข และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ สสส.หนุนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
  2015-11-10 15:03
 • นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เผยความคืบหน้าจัดตั้ง สภาการสาธารณสุขชุมชน เตรียมเปิดรับสมาชิกทั่วประเทศ 1 พ.ย. นี้ พร้อมเลือกตั้ง คกก.สภาการสาธารณสุขชุมชน แล้วเสร็จ มี.ค.59 เดินหน้ารองรับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
  2015-10-21 09:47
 • ชมรมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เตรียมเข้าพบ ปลัด สธ.คนใหม่ 12 ต.ค.นี้ หารือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือน ทั้งหลังเข้าแท่งบัญชี และเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่น พร้อมทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทนวิชาชีพสาธารณสุขฉบับ 8 และ 9 ที่ยังล่าช้า ระบุมี สสจ.ดำเนินการไปแล้วเพียง 10 กว่าแห่งเท่านั้น ทั้งยังมีปัญหาเหลื่อมล้ำ แนะนำความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับค่าตอบแทน ปรับที่สูงเกินไปลงมาบ้าง นอกจากไม่เป็นภาระการคลัง แล้วสร้างความเป็นธรรมให้วิชาชีพอื่นๆ ด้วย
  2015-10-05 15:27
 • ระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ‘ไพศาล’ นัดประชุมคณะทำงานเตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาการฯ ขณะที่ยังสับสนบทบาทกับ ‘ปิ่น นันทะเสน’ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข แต่เพิ่งได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเมื่อ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้าน ‘ทัศนีย์’ แจงยังไม่ถือว่ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอส่งมอบงานจาก ‘ไพศาล’ ก่อน ข้องใจทำไมต้องเร่งกระบวนการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ยันเดินหน้าประชุมเตรียมการรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป
  2015-09-25 14:02
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฝาก สธ.ขอให้มีนโยบายใส่ใจหมออนามัยมากขึ้น ให้ความสำคัญกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในฐานะวิชาชีพที่ 8 ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ พร้อมเสนอ 8 ข้อแก้ปัญหา ทั้งเรื่องลดนโยบายเหมาโหล จัดเงินป้องกันโรคลง รพ.สต.โดยตรง ไม่ผ่าน รพช. ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพโดยต้องใช้เกณฑ์เดียวกัน ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.ชายแดน ทุรกันดาร
  2015-09-15 10:30
 • “ปิ่น นันทะเสน” ผู้ชนะเลือกตั้ง “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข” ยันจะทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดสภาวิชาชีพให้ได้ภายใน 6 เดือนหลังรับงานจาก “ไพศาล บางชวด” แม้ยังไม่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เหตุมีผู้ยื่นคัดค้าน พร้อมเตรียมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหมออนามัยหลังจากมีสภาวิชาชีพแล้ว และกำหนดนิยามมาตรา 3 พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ย้ำหมออนามัยจะต้องทำงานรักษา ส่งเสริม ป้องกัน เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่
  2015-09-07 15:49
 • เว็บไซต์มติชน : ประชาคม สธ. หารือปัญหาระบบสาธารณสุขและแนวทางแก้ไขร่วมกับ นพ.ปิยะสกล เสนอ 3 ข้อหลัก เดินหน้าเขตสุขภาพอย่างจริงจัง ระยะสั้นให้ออกกฎกระทรวงรองรับสถานภาพ ปฏิรูประบบการเงินการคลัง และธรรมาภิบาลใน สธ. ด้าน นพ.ปิยะสกล แจงข้อเสนอเบื้องต้นเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศอยู่แล้ว ทั้งเรื่องเขตสุขภาพที่ต้องบูรณาการระหว่าง สธ.และ สปสช. ส่วนเรื่องงบจะหารือกับ สปสช. พร้อมระบุอยากประชาคมประชุมร่วมกันแบบนี้อย่างน้อย 1-2 เดือนต่อครั้ง
  2015-08-29 10:01

Pages