หมออนามัย

 • สภาการสาธารณสุขชุมชนออกแถลงการณ์กรณี ผอ.รพ.สต.เสียชีวิต ประณามการใช้ความรุนแรงต่อนักสาธารณสุขและหมออนามัย เรียกร้องตั้งกองทุนเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขและครอบครัว กรณีอุบัติเหตุ ถูกคุกคาม ถูกทำร้าย หรือประสบเหตุความรุนแรงระหว่างเส้นทางในป่าเขา หรือพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
  2018-01-25 19:35
 • ชมรม ผอ.รพ.สต. ค้าน ประกาศ สธ. ห้ามชาร์จมือถือในสถานที่ราชการ เหตุขัดแย้งยุค 4.0 สื่อสารทำงานผ่านมือถือ ทั้งติดต่อราชการ ส่งต่อผู้ป่วย เยี่ยมบ้าน ซ้ำ สธ.สร้างกลุ่มสั่งงานผ่าน line พร้อมไม่เห็นด้วยข้อห้ามนำรถยนต์จอดค้าง/ล้างในสถานที่ราชการ เหตุ “หมออนามัย” ส่วนใหญ่อาศัยบ้านพัก รพ.สต. ไม่สอดคล้องสถานการณ์จริง กระทบขวัญกำลังใจ จนท. แถมสวนกระแส สธ.มอบของขวัญปีใหม่บุคลากรในสังกัด
  2018-01-05 17:31
 • รพ.สต.เสนอ 4 ข้อดูแลวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระบุขอให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมเป็นของขวัญปีใหม่ 61 นี้ ทั้งโอนงบตรงลง รพ.สต. บรรจุข้าราชการ ตั้งกองทุนเยียวยาบุคลากรถูกทำร้ายหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงาน
  2018-01-02 08:03
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้ จัดเวทีรวมพลคน ว.16 รอบสอง “ความหวัง ความฝัน หมออนามัยชายแดนใต้” เดินหน้าผลักดันการปรับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ ว.16 รอบสอง ระบุยื่นเรื่องมาเกือบปียังไม่มีความคืบหน้า
  2017-12-20 14:36
 • สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศให้วันที่ 27 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันนักสาธารณสุขชุมชน พร้อมย้ำจุดยืนเป็นกลางในการดำเนินงาน ไม่มีนโยบายการเมืองนำวิชาชีพ พร้อมวางโรดแม็ปปี 2561 เร่งสอบและออกใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  2017-11-28 20:24
 • “หมออนามัย” พ้อ ร่างกฎหมาย PCC ซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเหลื่อมล้ำเพิ่ม เผยเน้นความสำคัญแต่แพทย์ พร้อมให้สิทธิพิเศษและค่าตอบแทนเพียบ อ้างทำตาม รธน. เมินสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานพื้นที่แต่แรกเริ่ม หวั่น "เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล" พร้อมย้ำไม่คัดค้านออกกฎหมายเพื่อประชาชนแต่ต้องเป็นธรรม
  2017-11-21 11:23
 • “หมออนามัย” ท้วง ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม เติมนิยามคำว่า “บำบัดโรค” ทับซ้อนหน้าที่และบทบาทหมออนามัย หวั่นทำ “วิชาชีพสาธารณสุข” บำบัดโรคเบื้องต้นไม่ได้ กระทบประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ เตรียมทำหนังสือทักท้วงแพทยสภา ชี้ต้องเปิดรับฟังความเห็นรอบด้าน พร้อมประสานวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน
  2017-11-19 10:42
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิ เนื้อหามุ่งเน้นรักษาพยาบาล เมินหนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ซ้ำมีบทลงโทษบุคลากร สธ. ทั้งแพ่งและอาญา กรณีเห็นแย้งไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เตรียมเคลื่อนไหวทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมจัดทำร่างกฎหมายคู่ขนานของประชาชน เสนอต่อ สนช. เผยมีผู้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายเกิน 1.5 หมื่นคนแล้ว
  2017-10-04 15:03
 • อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบเสนอ ก.พ. ขอกำหนดตำแหน่งผู้จัดการเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัว ผอ.รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และพยาบาลวิชาชีพ ใน รพศ./รพท. และ รพช.ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการเครือข่าย เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยขอยกเว้นไม่ยุบตำแหน่ง
  2017-09-07 16:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนใช้ฤกษ์ดีวันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบบุหรี่เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พบมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 50,000 คน
  2017-05-30 19:58
 • หมออนามัยจังหวัดชายแดนใต้ยื่นหนังสือ เลขาธิการ ศอ.บต. ผลักดันสิทธิความก้าวหน้านักสาธารณสุขชายแดนใต้ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขเรื่องการบริหารบุคคล ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการบรรจุนักสาธารณสุขชายแดนใต้
  2017-05-24 10:37
 • ริซกี สาร๊ะ “เมื่อมีปัญหากับ สธ. สปสช.หรือ ก.พ.ทีไร ประเด็นการแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ จะกลับมาอีกครั้ง ทั้งไปอยู่ท้องถิ่น ออกจาก ก.พ. หรือตั้งกรมปฐมภูมิ ตอนนี้มีปัญหาดราม่าการบรรจุพยาบาล หลายวิชาชีพเริ่มมีการปลุกแนวคิดอยากออกจาก ก.พ.อีกครั้ง แต่นักสาธารณสุขและชมรม ผอ.รพ.สต.ตกผลึกแล้วว่า การแยกตัวจาก สธ.ต้องมุ่งไป สสปช.(สำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ) เท่านั้น และเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราเลือกตอนนี้”
  2017-05-13 11:31

Pages