หมอใจภาคสนาม

  • กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 คล้ายเป็น รพ.จิตเวชขนาดย่อย จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น และรถพยาบาล ประจำการ 2 สัปดาห์ เพื่อบริการเป็นเพื่อนใจประชาชนทุกคนในห้างตลอดวันทำการ เริ่มวันนี้เป็นต้นไป พร้อมปรับการทำงานเชิงรุกเข้าชุมชนในโคราชให้ทั่วถึงกลุ่มที่ได้ผลกระทบ เผยผลปฏิบัติการทีมเอ็มแคทรอบ 6 วัน ตรวจคัดกรองพบผู้มีความเครียด 274 คน ต้องดูแลต่อเนื่อง เป็นกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และญาติมากที่สุด
    2020-02-14 22:04