หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 • สปสช.สนับสนุนนโยบายทีมหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลทั้งระบบ เสริมความยั่งยืนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  2017-03-25 22:53
 • ในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) ซึ่งต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวนโยบายด้านสาธารณสุขทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิด รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าว Hfocus ถึงความพยายามอย่างหนักหน่วงของประธานาธิบดีป้ายแดงแห่งสหรัฐอเมริกา “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่ต้องการถอนรากถอนโคนนโยบาย “โอบามาแคร์” ผลงานชิ้นสำคัญของคู่ปรับทางการเมือง น่าสนใจว่า ต้นกำเนิดของนโยบายโอบามาแคร์ ไปจนถึงวิธีคิดของพลเมืองอเมริกัน และลงลึกในรายละเอียดต่อท่าทีของ “โดนัลด์ ทรัมป์” สามารถนำไปเทียบเคียงและตกผลึกเป็นบทเรียนให้กับการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยได้เป็นอย่างดี
  2017-02-26 12:43
 • “ไทย-ญี่ปุ่น” ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมืออาเซียนเตรียมระบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2017-02-24 19:45
 • ผอ.ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขฯ บังคลาเทศ เผย รัฐบาลบังคลาเทศ ตั้งเป้าบรรลุจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2575 อยู่ระหว่างนำร่องบางพื้นที่แล้ว แจงเลือกศึกษาดูงานไทย เป็นประเทศมีความใกล้เคียงและประสบผลสำเร็จในนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมเข้าเยี่ยมชมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
  2017-02-03 14:02
 • หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือการทำให้คนยากจนที่อยู่ในเมืองและชนบทรวมทั้งประชาชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ด้านสิทธิประโยชน์ที่พบว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยนั้นเป็นการดำเนินงานเพื่อให้คนยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และทรัพยากรของภาครัฐกระจายไปสู่ประชากรที่ยากจนเพิ่มมากขึ้น
  2017-01-10 13:20
 • สปสช.แจง น้องน้ำ ถูกสุนัขรุมกัด ใช้สิทธิบัตรทอง ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา รพ.กล้วยน้ำไทเบิกจาก สปสช.
  2017-01-08 20:20
 • “นพ.สุวิทย์” แนะ รัฐบาล-สธ.อย่าขวางภาคเอกชนทำธุรกิจสุขภาพ เพราะผลวิจัยชี้ชัดว่าไม่ทำให้เกิดภาวะสมองไหล-ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ เสนอให้ปรับบทบาทมาเป็นผู้สร้างความเป็นธรรม จัดเก็บภาษีจากเศรษฐกิจโตมาพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2017-01-05 15:18
 • "หมอปิยะสกล" ร่วมประชุมการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาใจจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่เจนีว่า ประกาศไทยพร้อมเดินหน้าการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพมีความสุข พร้อมให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตามข้อแนะนำ 10 ข้อของคณะกรรมาธิการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ
  2016-12-20 13:10
 • 12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันทุกประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน
  2016-12-12 09:12
 • แพทย์อาวุโสในอังกฤษวิจารณ์มาตรการแนะนำให้ผู้ป่วยหันไปใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ชี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผิดเมื่อต้องพึ่งการรักษาพยาบาลจากบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) อีกทั้งอาจทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพยิ่งขยายใหญ่ขึ้น
  2016-11-04 14:52
 • สปสช.เผยช่วงครึ่งปีแรกปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.23 ล้านคน อัตรารับบริการทั้งผู้ป่วยนอก 80.047 ล้านครั้ง บริการผู้ป่วยใน 2.968 ล้านครั้ง ระบุผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล บอร์ด สปสช.มุ่งดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  2016-10-02 19:38
 • ไทยหนุนประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างความสำเร็จของไทยที่นานาชาติยกย่องที่สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินงานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และทุกประเทศสามารถทำได้ หากประเทศมีเจตจำนงทางการเมืองและผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน 
  2016-09-25 13:58

Pages