หลักสูตร

  • 11 สภาวิชาชีพ ยื่นหนังสือนายกฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เหตุตัดบทบาทสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรการศึกษา เปิดทางมหาวิทยาลัยทำหลักสูตรสอนเสรี หวั่นทำบัณฑิตเรียนจบไร้คุณภาพ สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่าน สร้างกระทบต่อประชาชน
    2018-05-19 11:34
  • ทันตแพทยสภา ไม่รับรองหลักสูตรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 59 เหตุไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรที่ทันตแพทยสภากำหนด ทั้งสัดส่วนอาจาย์และนักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ เตือนนักศึกษาและผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียน จบแล้วไม่มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ หมดสิทธิเป็นหมอฟัน เผยก่อนหน้านี้เคยผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว หลังปรับปรุงจนได้ตามเกณฑ์ แต่ขยายรับนักศึกษาเพิ่มจนเกิดปัญหา 
    2016-09-10 12:50