ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

 • เป็นที่ทราบกันดีว่าห้องฉุกเฉิน (Emergency Room: ER) เป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาลที่วุ่นวายและงานหนักจนมีคำเรียกแบบประชดว่า ER หมายถึง Everything Room เพราะต้องรองรับผู้ป่วยสารพัดรูปแบบ นอกจากผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ว ยังต้องรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่มารับบริการหลังเวลาราชการ ทำให้ ER ในหลาย ๆ โรงพยาบาลมีความแออัด อีกทั้งสภาพการทำงานก็มีโอกาสเกิดความเครียดสูง
  2020-01-18 11:45
 • ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน วาระ “ปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” ถูกชูเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสธ. โดยในปีงบประมาณ 2563 สธ.ได้วางแนวทางการปฏิรูปการแพทย์ฉุกเฉินในภาพรวม เช่น พัฒนาห้องฉุกเฉินและบุคลากรในโรงพยาบาล ทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาล รวมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำร่องพัฒนาห้องฉุกเฉิน หรือ อีอาร์ (Emergency Room: ER) ในโรงพยาบาลศูนย์ 21 แห่ง ซึ่งจะริเริ่มในวันที่ 1 ธ.ค. นี้
  2019-11-27 19:24
 • รมว.สธ.ลงพื้นที่ รพ.ระยอง พบประชาชนพอใจการให้บริการห้องฉุกเฉินเกือบ 100% ผลจากการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
  2018-02-05 16:35
 • สธ.เผยสถิติผู้รับบริการที่ห้องฉุกเฉินเฉลี่ย 35 ล้านครั้งต่อปี พบร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน พัฒนาห้องฉุกเฉินทั่วประเทศ มีระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินชัดเจน ให้ผู้ป่วยวิกฤตได้รับการรักษาปลอดภัย ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉินไม่ถูกคุกคาม ลดอัตราตาย ลดความพิการ ด้วยทีมแพทย์ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
  2017-10-06 13:45