องค์กรต้อหินโลก

  • จักษุแพทย์เตือนผู้ป่วยโรคต้อหินและประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อข้อมูลออนไลน์ รักษาโรคตาโดยวิธีต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารเสริมบางชนิด หรือการนวดดวงตาแล้วต้อจะหายขาด ชี้เพิ่มความเสี่ยงอันตราย อาจทำให้ตาบอดถาวรได้  การรักษาที่เผยแพร่ออนไลน์หลายประเภท ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ผลชัดเจน  ควรหาข้อมูลให้ถ่องแท้จากหลายแห่งเพื่อยืนยัน ไม่ควรเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียว หากมีปัญหาควรปรึกษาจักษุแพทย์แผนปัจจุบัน
    2015-03-06 19:56