อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

 • สสส.และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงผลแจงนับคนไร้บ้านครั้งแรก!ครอบคลุมทั้งประเทศ พบคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะเกือบ 3 พันคน กทม.มากที่สุด ผู้สงอายุไร้บ้านน่าห่วงส่วนใหญ่อยู่คนเดียว ชี้ฐานข้อมูลคนไร้บ้านช่วยต่อยอดเชิงนโยบาย หนุนเสริมระบบการดูแลและป้องกันภาวะไร้บ้านอย่างยั่งยืน
  2020-01-27 13:58
 • สสส.จับมือ ThaiPBS และภาคีเครือข่าย สร้างความเข้าใจคนไร้บ้าน เปราะบาง ต้องการโอกาส 55% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม กว่าครึ่งมีงานทำ แต่รายได้น้อย ไม่มั่นคง หนุนเปิดโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ยั่งยืน
  2019-04-02 13:35
 • การแก้ปัญหาคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในระยะที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาแบบ Case by case มากกว่าจะเป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ ทำให้ยังมีคนไทยที่ไร้บัตรประชาชนอีกจำนวนมากถูกละเลยอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ และเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดีในมุมมองของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า แม้การจัดการอย่างเป็นระบบจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าและยังมีความหวังที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน
  2019-03-12 12:13
 • นักวิจัย เผยคณะทำงานแก้ปัญหา “คนไทยไร้สิทธิ” เตรียมหารือ มท. พม. และสภาความมั่นคงฯ “เปิดลงทะเบียนคนไทยไร้สิทธิ” ทั่วประเทศ สู่การแก้ปัญหาเชิงระบบ เพิ่มความมั่นคงประเทศ หลังผลสำรวจเบื้องต้น 26 จังหวัด พบคนไทยมีปัญหาสิทธิสถานะจำนวนมาก ฐานะยากจน เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ
  2018-09-24 10:44
 • “คนไร้บ้าน”สุดเปราะบาง เสี่ยงเจ็บป่วย-อายุสั้นกว่าคนทั่วไป แนะปรับระบบพิสูจน์สิทธิสถานะ จัดระบบคัดกรองสุขภาพมากเป็นพิเศษ เหตุมีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง กระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งต่อคนไร้บ้านเองและคนทั่วไป เช่น อาจเกิดโรคติดต่อขึ้นมาได้
  2018-08-23 15:25
 • สสส.หนุนลดภาระพึ่งพารัฐช่วย “คนไร้บ้าน” มีงานทำ ผลวิจัยชัดพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านหน้าใหม่ภายใน 1 ปี ให้พึ่งพิงตนเองยิ่งเร็วยิ่งกลับสู่สังคมง่าย ระบุไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและศักยภาพแรงงาน 116 ล้านบาทต่อปี แถมแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหากไม่แก้ปัญหา
  2018-03-25 12:06
 • เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
  2017-11-29 18:56
 • สสส.เผยสถานการณ์คนไร้บ้าน ทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน เฉพาะกทม.ราว 1,300 คน ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน วอนเปิดใจ ให้โอกาส ปรับมุมมองใหม่ สร้างความเข้าใจผ่านโครงการ Human of Street ตีแผ่ชีวิตจริงผ่านสื่อศิลปะนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือคนไร้บ้าน ละครเวที นิทรรศการ รวมพลังคนรุ่นใหม่ผลักดันนโยบายสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
  2017-07-11 19:27