อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

 • ประชาคม สธ. ป้อง “ปลัดณรงค์” หลังประกาศไม่ไปพบ ศอ.รส. จนโดนโฆษก พท. จวกวิ่งเต้นจนได้ตำแหน่ง ชี้ใส่ร้ายชัดๆ ย้อนกลับเป็นโฆษกรัฐบาลควรพูดความจริง อย่าเป็นกระบอกเสียงใส่ร้ายคนอื่น ด้านกลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อปชต.จวกปลัดสธ.ไม่เข้าประชุม ศอ.รส. เข้าข่ายผิดวินัยข้าราชการ
  2014-04-17 21:52
 • รองโฆษกพท.เตรียมยื่นป.ป.ช.เอาผิดปลัดสธ.รับนกหวีดทองคำ ระบุผิดกฎหมายเพราะรับของกำนัลเกินกว่า 3 พันบาท ด้านหมอณรงค์โต้ลั่นแค่รับแทนข้าราชการสาธารณสุขทั่วปท.ไม่ได้ถือครองเป็นของตัวเอง แดงลำปางฮือไล่ปลัดสาธารณสุข
  2014-04-13 09:32
 • นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการ รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่า พม.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการชุมชน ซึ่งที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมสวัสดิการ ที่จะทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคม มีสวัสดิการอย่างทั่วหน้า ทั้งนี้ ได้ทราบความก้าวหน้าของการจัดสวัสดิการชุมชนที่ได้ยกระดับจากการจัดสวัสดิการพื้นฐานสู่งานพัฒนา ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในหลายด้าน
  2013-06-26 11:21
 •   วันนี้ (11 ต.ค. 55) เวลา 14.00 น. ณ ตึกแถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
  2012-10-09 16:14
 • รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคยุคใหม่ ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จ่าย 30 บาทเฉพาะรับยา ครอบคลุมการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ป่วยเรื้อรัง-เอดส์-ไต
  2012-09-01 19:22
 •  
  2012-06-19 20:17
 •   นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย งดเว้นการนำเสนอภาพหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
  2012-05-29 19:45
 • ครม.อนุมัติงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 109,718.58 ล้านบาท เฉลี่ยต่อหัวคงเดิมอยู่ที่ 2,755.60 บาท พร้อมอนุมัติงบบริหารจัดการอีก 1,200 ล้านบาท
  2012-05-29 18:59
 •   ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้มีสาระสำคัญ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
  2012-05-21 09:18