อปท.

 • กรมควบคุมโรคลงนาม 13 อปท.ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งพบว่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 18,922 ราย       
  2017-02-18 20:29
 • ผู้แทน อปท.ในบอร์ด สปสช.รับกองทุนรักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น ติดลบ 2,600 ล้าน ต้องยืม สปสช.สำรองจ่าย ชี้ถ้ารัฐบาลยังไม่แก้ ก็จะเกิดวิกฤตอีก 2 เดือนข้างหน้า และสร้างภาระต่อ สปสช.อีก ร้อง มท.รีบเคลียร์ให้ชัดจะได้งบกลางจาก ครม.มาสนับสนุนหรือไม่
  2017-02-15 11:30
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบทำหนังสือถึง มท.ของบกลางเพิ่ม แก้ปัญหาวิกฤตกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ชี้ปี 60 ตัวเลขติดลบกว่า 2 พันล้านบาท มีพอจ่ายถึง เม.ย.นี้ พร้อมปรับปรุงข้อตกลงต้องไม่ให้ สปสช.สำรองจ่าย หวั่นกระทบกองทุนบัตรทอง ด้าน “หมอปิยะสกล” เตรียมหารือ รมว.มท.แก้ปัญหา ระบุหาก สปสช.ไม่มีเงินจ่ายหน่วยบริการ ภาระหนักตกที่ สธ.
  2017-02-08 12:10
 • ปลัดมหาดไทยเผย หาก สธ.มีงบดูแลด้านสังคมไม่เพียง สามารถขอใช้งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ ขณะที่การดูแลผูป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการนั้น เตรียมออกระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ.2560 เพื่อให้ อปท.ให้บริการประชาชนในมิติสังคมได้ เช่น จัดรถรับส่งผู้ป่วย
  2017-01-31 16:55
 • บอร์ด สปสช.ต่อยอดโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กนักเรียน หลังปี 2559 คัดกรองพบเด็กนักเรียนสายตาผิดปกติ ซ้ำมีภาวะสายตาขี้เกียจ จับมือสถาบันสุขภาพเด็ก นำร่องจัดหาแว่นสายตาคุณภาพมาตรฐานให้เด็กนักเรียนผ่านหน่วยบริการ ปี 2560 เตรียมดึง อปท.-เอกชน มีส่วนร่วมจัดหาแว่นตากระจายให้เด็กอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  
  2017-01-24 11:48
 • รัฐบาลมอบบอร์ด สปสช.เดินหน้าพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องในปี 2560 ขยายครอบคลุมดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1.5 แสนคนทั่วประเทศ หลังรัฐหนุนจัดงบเพิ่มให้อีก 300 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาทช่วยผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต หนุนประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
  2016-12-27 14:24
 • “เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด” ไม่สนกำไรขาดทุน เดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 หวังเป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการคนในพื้นที่ เน้นฟังเสียงประชาชน ชี้ท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนมากกว่าย่อมตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่า
  2016-12-24 07:34
 • “หมอโสภณ” คลอดเกณฑ์การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหากองทุนฯ ไม่กล้าเบิกจ่าย ระบุชัด สร้างบุคลากรกรมอนามัยรับผิดชอบ จัดทำ Care Plan งบประมาณ สปสช. ส่วนกองทุนมีหน้าที่อนุมัติตามโครงการและใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
  2016-12-23 10:50
 • นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก ฉายภาพอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระบุทุกอย่างดีหมดยกเว้นปัญหาเดียวคือไม่มีความชัดเจนเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ส่งผลให้กองทุนสุขภาพทุกตำบลทั่วประเทศติดขัด ชี้ท้องถิ่น-กรรมการกองทุน ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เสนอให้ สธ.ทำเอ็มโอยูร่วมกับ มท.เพื่อคลอดเกณฑ์ที่ชัดเจน
  2016-12-22 14:46
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี สร้างความเข้าใจหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตที่เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรง 51 แห่ง มี รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  นำร่อง สานนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทั่วถึง เน้นให้ผู้สิทธิได้รับบริการใกล้บ้าน ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างสะดวก ลดปัญหาการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็กที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
  2016-12-15 17:03
 • “หมอมงคล” ซัด กรมบัญชีกลางบริหารผิดพลาด-ไร้การตรวจสอบ ต้นเหตุงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพุ่งสูง ค้านโยก 7 หมื่นล้านให้บริษัทประกันภัยเอกชนดูแล ชี้ไม่แก้ปัญหา ลิดรอนสิทธิข้าราชการ แนวโน้มเบิกจ่ายยาก กระทบ รพ.รัฐ เสนอ สปสช.บริหารคล้ายคลึงกองทุน อปท.
  2016-11-29 12:38
 • รองเลขาฯ สพฉ. แนะ ผนึกโรงพยาบาลเอกชนดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หนุน อปท.ตั้งหน่วยบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนในพื้นที่ 
  2016-11-23 14:23

Pages