อปท.

 • งานวิจัย สวรส. ระบุ “บทเรียนกระจายอำนาจ 15 ปี ท้องถิ่นทำงานส่งเสริมป้องกันได้ดี ขณะที่ข้อจำกัดการรักษาพยาบาลและส่วนร่วมจากนโยบายยังมีอยู่ พร้อมชี้ภารกิจส่งเสริมสุขภาพเหมาะกับท้องถิ่นมีโอกาสสำเร็จ ทั้งนี้ เสนอส่งมอบงานวิจัยต่อคณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุขฯ ใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
  2016-10-27 15:42
 • นายก อบต.ดอนหญ้านางชี้ ประกาศ กกถ. ไม่ได้ตัดช่องอุดหนุนบริการสาธารณะด้านการศึกษา-สาธารณสุข แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กฎหมายกำหนด
  2016-07-13 17:18
 • สปสช.จับมือ อปท.กองทุนสุขภาพตำบล ทำโครงการบริการอนามัยโรงเรียนรูปแบบใหม่ หลังผลวิจัยพบงานอนามัยโรงเรียนมีปัญหา กระทบพัฒนาการเด็กไทย ทดลองนำร่องในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดท้องถิ่นใน 3 ปี อปท.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน จัดทำคู่มือบริการอนามัยโรงเรียน อบรมครูประจำชั้นให้เป็นครูอนามัยโดยทีมแพทย์จาก รพ.รามาธิบดี ตั้งเป้างานอนามัยโรงเรียนมีมาตรฐาน นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามวัยอย่างมีมาตรฐาน
  2016-06-22 14:27
 • สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2016-05-21 15:41
 • สปสช.และเครือข่ายหลักประกันสุขภาพรับคำท้าวิ่ง เดิน วีลแซร์ “โบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” ผู้ร่วมขบวนร่วม 3 พันคน รณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งคำท้า มท. อปท. และเทศบาลทั่วประเทศ ภาคีสำคัญรุกสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมขยายขบวนรถไฟสายสุขภาพ ดึงชาวบ้านร่วมใส่ใจออกกำลังกายต่อเนื่อง 
  2016-05-04 20:39
 • รายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลก เผยถึงปัญหาเรื่องช่องว่างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนชราในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ประชากรคนชราซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จะไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แนะขยายบทบาท อปท.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีบริการรถตู้ฉุกเฉินสำหรับชุมชนและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
  2016-04-27 07:33
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : เปิดเบื้องหลังโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดหนัก ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก “ท้องถิ่น” ทั่วประเทศไม่กล้าฉีดวัคซีนให้หมา เหตุโดน “สตง.” ท้วงติงการใช้งบ แต่ล่าสุดเคลียร์ปัญหาจบ “กฤษฎีกา” ยืนยันทำได้ “ผอ.ควบคุมโรค กรมปศุสัตว์” เชื่อหลังจากนี้ปัญหาจะลดลง
  2016-04-24 15:33
 • สปสช.เร่งกระจายงบ LTC 600 ล้านบาท ผ่านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น หนุน อปท.เป้าหมายในปี 59 จำนวน 1,067 แห่ง จับมือหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นที่ จัดบริการสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติม ยกระดับได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น  
  2016-04-18 18:41
 • “หมอวัฒนา” เผยผลการหารือร่วมกับ สตง.มีความเข้าใจและข้อปฏิบัติชัดเจนขึ้น ยืนยัน สตง.ชี้ อปท.จัดรถรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กสามารถทำได้ ส่วนกรณีใช้รถฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถทำได้ แต่ให้เขียนคำจำกัดความของรถฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ามากขึ้น ระบุตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของราชการ คำนึงถึงบริบท ไม่ให้กระทบและสร้างความลำบากให้ประชาชน
  2016-03-21 22:46
 • กระทรวงสาธารณสุขเผย แต่ละปีพบผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ 4 ล้านคน ทีมฉุกเฉินต้องออกให้บริการ 1 ล้านกว่าครั้ง จับมือองค์กรท้องถิ่นภาคเอกชน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีศักยภาพและเพียงพอให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.สายด่วน1669 พร้อมให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
  2016-03-19 10:26
 • นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เผย หลังรับถ่ายโอน สอ.จาก สธ. ปี 49 มุ่งพัฒนายกระดับตั้ง “ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ” บริการผู้ป่วยนอกครบวงจร ช่วยลดแออัดใน รพ.ธัญบุรี จากผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 6 พัน เป็น 6 หมื่นคน เหตุสามารถบริหารและหนุนงบได้เต็มที่ ชี้ 10 ปี หนุนงบแล้ว 30-40 ล้านบาท แถมไม่ขัด สตง. เพราะเป็นหน่วยงานในสังกัด หนุนเดินหน้าถ่ายโอน รพ.สต. ไปท้องถิ่นที่มีความพร้อมก่อน หลังเกือบทศวรรษไม่คืบ 
  2016-03-16 21:19
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนสถานีอนามัยบ้านปรกชี้ ภาพรวมถ่ายโอนมาอยู่กับ อปท. ทำงานง่ายขึ้น การประสานงานง่ายกว่าตอนอยู่ สธ.เหตุมีสายการบังคับบัญชาสั้นกว่า สถานีอนามัยได้รับงบมากขึ้น ปัจจุบันได้ปีละประมาณ 2 ล้านบาท ด้านความก้าวหน้าวิชาชีพ การเลื่อนขั้นง่าย เหตุทำเรื่องแค่ระดับจังหวัด ไม่ต้องถึง ก.พ. และไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนตัน
  2016-02-23 15:03

Pages